شما می توانید از طریق ثبت نام آنلاین در همایش های حضوری این موسسه به آسانی ثبت نام نمایید.

متقاضیان برگزاری همایش در دیگر شهرهای کشور با شماره ۸۰۰۱ ۵۶۶ ۰۹۱۳ تماس حاصل فرمایند.

تاریخ همایش جدید: سه شنبه ۲۶ آذر ساعت ۱۶:۳۰

۸۸۰ ۸۰ ۳۷۷ ۰۳۱

۷۳ ۳۳۳ ۳۶۶ ۰۳۱

۸۰۰۱ ۵۶۶ ۰۹۱۳

submit