شما می توانید از طریق ثبت نام آنلاین در همایش های حضوری این موسسه به آسانی ثبت نام نمایید.

متقاضیان برگزاری همایش در دیگر شهرهای کشور با شماره ۸۰۰۱ ۵۶۶ ۰۹۱۳ تماس حاصل فرمایند.

تاریخ همایش جدید: متعاقبا اعلام می گردد

۷۳ ۳۳۳ ۳۶۶ ۰۳۱

۱۲ ۹۰۰ ۳۶۶ ۰۳۱

۸۰۰۱ ۵۶۶ ۰۹۱۳

آدرس: اصفهان ، مرداویج ، خیابان شیخ کلینی ، استقلال جنوبی ، پلاک ۸ ، آموزشگاه نوین پردازان راتین

submit