ثبت نام پنجاهمین دوره جامع آموزش بورس

کلاس آموزش حرفه ای بورس در پنجاهمین دوره ویژه شهریورماه در حال ثبت نام می باشد.   جهت ورود به صفحه معرفی دوره آموزشی و ثبت […]

ثبت نام چهل و هشتمین دوره آموزش بورس

کلاس آموزش حرفه ای بورس در چهل و هشتمین دوره ویژه اردیبهشت ماه در حال ثبت نام می باشد.   جهت ورود به صفحه معرفی دوره […]

ثبت نام یازدهمین دوره آموزش تحلیل بنیادی

یازدهمین دوره آموزش حرفه ای و تخصصی تحلیل بنیادی ویژه دیماه در حال ثبت نام می باشد. جهت ورود به صفحه معرفی دوره آموزشی و ثبت […]

ثبت نام چهل و ششمین دوره آموزش بورس

کلاس آموزش حرفه ای بورس در چهل و ششمین دوره ویژه دیماه در حال ثبت نام می باشد. جهت ورود به صفحه معرفی دوره آموزشی و […]

ثبت نام چهل و چهارمین دوره آموزش بورس

با توجه به استقبال و اتمام ثبت نام دوره های ۴۲ و ۴۳ آموزش حرفه ای بورس در آموزشگاه راتین بورس، کلاس آموزش حرفه ای بورس […]

ثبت نام چهل و سومین دوره آموزش بورس

با توجه به استقبال و اتمام ثبت نام دوره های 41 و 42 آموزش حرفه ای بورس در آموزشگاه راتین بورس، کلاس آموزش حرفه ای بورس در چهل و سومین دوره ویژه خرداد ماه در حال ثبت نام می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به ادامه خبر مراجعه فرمایید »»»»»

ثبت نام چهل و دومین دوره آموزش بورس

با توجه به اتمام ثبت نام و شروع دوره های MST40 و MST41 آموزش حرفه ای بورس در آموزشگاه راتین بورس، کلاس آموزش بورس در دوره MST42 ویژه اردیبهشت ماه در حال ثبت نام می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به ادامه خبر مراجعه فرمایید »»»»»

ثبت نام چهل و یکمین دوره آموزش بورس

با توجه به اتمام ثبت نام و شروع دوره های MST39 و MST40 آموزش حرفه ای بورس در آموزشگاه راتین بورس، کلاس آموزش بورس در دوره MST41 ویژه آذرماه در حال ثبت نام می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به ادامه خبر مراجعه فرمایید »»»»»

آغاز ثبت نام چهلمین دوره آموزش بورس

با توجه به اتمام ثبت نام و شروع دوره های MST38 و MST39 آموزش حرفه ای بورس در آموزشگاه راتین بورس، کلاس آموزش بورس در دوره MST40 در حال ثبت نام می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به ادامه خبر مراجعه فرمایید »»»»»

آغاز ثبت نام دوره سی و نهم آموزش بورس

با توجه به اتمام ثبت نام و شروع دوره های MST37 و MST38 آموزش حرفه ای بورس در آموزشگاه راتین بورس، کلاس آموزش بورس در دوره MST39 در حال ثبت نام می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به ادامه خبر مراجعه فرمایید »»»»»

ثبت نام دوره سی و هشتم آموزش بورس

با توجه به اتمام ثبت نام و شروع دوره های MST36 و MST37 آموزش حرفه ای بورس در آموزشگاه راتین بورس، کلاس آموزش بورس در دوره MST38 در حال ثبت نام می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به ادامه خبر مراجعه فرمایید »»»»»

همایش رایگان راه سودآوری در بورس

همایش رایگان آموزش راه سودآوری در بورس و سهام روز دوشنبه 28 تیر ماه در تالار سازمان بورس منطقه اصفهان برگزار خواهد شد جهت ثبت نام به ادامه خبر مراجعه فرمایید »»»

ثبت نام دوره سی و هفتم آموزش بورس

با توجه به اتمام دوره های MST35 و MST36 آموزش حرفه ای بورس در آموزشگاه راتین بورس، کلاس آموزش بورس در دوره MST37 در حال ثبت نام می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به ادامه خبر مراجعه فرمایید »»»»»

آموزه های وارن بافت (۶۰-۶۱-۶۲)

قسمت ۶۰ دانشکده های بازرگانی بیشتر طرف دار رفتارپرزحمت وبغرنجند تا رفتارساده، اما رفتارساده اثر بخش تر است. ویلیام اوکم ، راهب فرانسیسی و فیلسوف انگلیسی […]

آموزه های وارن بافت (۵۹-۵۸-۵۷)

قسمت ۵۷ اگرمیخواهی موهایت را کوتاه کنی با آرایشگر نگو اگراز مشاور بپرسی مشکلی هست یا نه، مشکلی پیداخواهد کرد، حتی اگر مشکلی در کار نباشد. […]

ثبت نام دوره سی و ششم آموزش بورس

با توجه به اتمام دوره های MST34 و MST35 آموزش حرفه ای بورس در آموزشگاه راتین بورس، کلاس آموزش بورس در دوره MST36 در حال ثبت نام می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به ادامه خبر مراجعه فرمایید »»»»»

ثبت نام دوره ویژه آموزش جامع تحلیل بنیادی بورس

مراجعه کننده گرامی جهت کسب اطلاعات بیشتر بر روی بنر زیر کلیک فرمایید

ثبت نام دوره سی و پنجم آموزش بورس

با توجه به اتمام دوره های MST33 و MST34 آموزش حرفه ای بورس در آموزشگاه راتین بورس، کلاس آموزش بورس در دوره MST35 در حال ثبت نام می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به ادامه خبر مراجعه فرمایید »»»»»

آموزه های وارن بافت-محیط کار (۵۶-۵۵-۵۴)

قسمت ۵۴ “اگر بدون استثنا با هر ضربه بتوانى توپ را توى سوراخ بزنى دیرى نمى گذرد که گلف را رها خواهى کرد.” شغل پر چالش […]

آموزه های وارن بافت-محیط کار (۵۳-۵۲-۵۱)

قسمت ۵۱ “مدیرى که کسب و کار را واقعا خوب اداره مى کند خواب نما نمى شود که << از امروز مى خواهم بار هزینه را […]