شنیده های بازار ۳۰ فروردین ۱۳۹۳

 index

 

۱- زیر ارزش ذاتی قرار داشتن و نسبت پایین p/e در نماد ثاخت و قابلیت رشد قیمتی سهم در بازار.

 

۲- دارا بودن بلوک مدیریتی در ۵ نیروگاه در نماد کرمان، شناسایی سود ۲۰ میلیارد تومانی از محل فروش واحدهای مسکونی و اداری و امکان افزایش قیمت سهم تا محدوده ۹۰۰ تومانی در آینده نزدیک.

 

۳-فروش قریب الوقوع برخی از پروژه ها به قیمتی بالاتر از بودجه، زیر ارزش ذاتی قرار داشتن و نسبت پایین p/e در نماد ثشاهد و قابلیت رشد قیمتی سهم در بازار