قسمت ۸۲

اگر در گودالی گرفتار آمدی مهم ترین کار این است که آن را گودتر نکنی

 

اگر دیدی  سرمایه گذاری  بدی  کرده ای بدترین کار این  است  که  باز هم پولت را در این راه خرج کنی . گرچه خروج از  این تگنا سخت است اما  در نهایت اگر حالا  از میدان  خارج شوی و جلوی ضرر را بگیری  بهتر از آن است  که  به خاک سیاه بنشینی . در سال های اولیه ی دهه ی هشتاد ، وارن در صنعت  آلومینیوم سرمایه گذاری  کلانی  کرد.  کار او اشتباه  بود ،  وقتی  متوجه  خطای  خود شد ، حفاری را متوقف کرد و از گودال خارج  شد . جسارت  پذیرش خطایت  را داشته باش و آن را بپذیر  پیش از آن  که  بانوی  بخت  در گوشت  زمزمه  کند  که مفلس شده ای.


 

 

قسمت ۸۳

اگر در ضرب اول موفق شدی ادامه نده

 

وارن همیشه  در جست وجوی کسب  و کارهای  برجسته  بوده  تا سهام آن ها را بخرد ، پس از خریدن دو دستی به  آن  سهام می چسبد و مراقب است  که بهای  سهام هم پای  افزایش  سود خالص  رشد کند. وقتی  در کسب و کاری بر جسته  سرمایه گذاری  می کنی بهتر است  به  شایستگی هایت تکیه کنی نه اینکه کسب  و کار را به سود  ناچیز بفروشی و دنبال شرکت  دیگری  بگردی تا در آن سرمایه گذاری کنی . به همین دلیل باید  کسب و کار برجسته را از غیر آن تشخیص دهی تا به هنگام روبه روشدن با آن اقدام کنید. اما اگر دیدی گرفتار کسب وکاری شده ای که پایه و مایه درست اقتصادی  ندارد ، آنگاه  بهتر است به اندرز برنارد  باروخ (وارن بافت عصر خود) عمل کنی که وقتی از او پرسیدند چگونه ثروتمند شدی در حالی که  لبخندی شیطنت آمیز بر صورتش ظاهر شده بود گفت «همیشه {سهام را} خیلی زود فروختم.»


 

 

قسمت ۸۴

من وقتی سهام میخرم که همه فرو شنده اند

 

وارن  بافت می داند زمان خریدن  سهام هنگامی است که همه در صدد  فروشند –  نه وقتی همه در صدد خریدند. همه خرید های بافت در زمان نشر خبر های بد بوده ؛ او می خواهد وقتی سهام بخرد که به نظر می رسد روزگار  شرکت مورد معامله  سیاه شده است . واین کار از او ساخته است زیرا  دنیای کسب و کار را  کاویده  و می داند کدام کسب و کارها نکبتی را که به آن دچار شده اند و آنها را به لبه ی پرتگاه کشانده  تاب می آورند و  کدام  رهسپار  در یای عدم وفراموشی می شوند . خرید های عمده او در دوران خرس بازار سال ۱۹۶۶(که  سهام  دیسنی را خرید) و سال ۱۹۷۳(که سهام واشنگتن  پست کامپنی را خرید ) و سال ۱۹۸۱(که در جنرال  فود سرمایه گذاری کرد) و در ۱۹۸۷(که سهام کوکاکولا را خرید) وسال ۱۹۹۰بود (که سهام ولز فارگو را خرید).