قسمت ۸۵

بیش تر مردم وقتی خواستار سهامی می شوند که همه خواهان آنند . زمان  خرید وقتی است که هیچ کس خریدار نیست. نمی توان چیزی را که عامه پسند شده خرید و به نتیجه ی مطلوب رسید.

 

سرمایه گذار عاقل طرف  سهام عامه پسند  نمی رود  و خود را گرفتار سرسام جمع  نمی کند ، زیرا عامه پسند شدن  فلان  سهم سبب  گرانی کاذب آن میشود . اگر می خواهی شرکتی را تملک کنی در دوره ای اقدام  کن که آن شرکت محبوبیت خود را از دست داده – یعنی وقتی که خریدن آن با کم ترین قیمت میسر می شود  وظرفیت مثبت آن  در اوج است. این است راز عشق وارن به خرس بازار. او همواره چند  کسب وکار را زیر نظر دارد واگر سهام آن ها به قیمت برسد  ثانیه ای در خریدن آن ها درنگ نمی کند . درواقع ، اگر اندرونه ی سهام سبد بر کشایر را  بررسی کنی متوجه می شوی کلیه ی شرکت هایی که وارن در آن سهامی دارد یادر دوران سقوط سهام  بازار خریده شده یا در زمانی که سرمایه گذاری در آن ها هنوز پسند عامه نبوده.

 

سهام وارن در واشینگتن  پست کامپنی ، کوکاکولا، دیسنی ، آمریکن اکسپرس ، جنرال فودز، ولز فارگو، اینتر پابلیک گروپ ، وگایکو  یا در خرس بازار خریده شده یا در زمانی که جامعه ی سرمایه گذاری با آن ها روی موافق نداشته .

 

 

قسمت ۸۶

ما با سودای ایجاد تغییرهای گسترده سهام شرکت ها را نمیخریم، اگر با ازدواج می توان تغییرهایی گسترده ایجاد کرد با خریدن سهام هم می توان.

 

وارن دریافته که در بیش ترموارد بنیه وساز وکار اقتصادی هر کسب وکار تغییر نمی کند ، مدیر گو هر که خواهد باش . کسب وکار برجسته  دستاوردهای عالی دارد ، صرف نظر از این که چه کسی زمام امور آن را در دست دارد . و کسب وکار ضعیف نتایج ضعیف دارد ، حتا اگر بهترین مدیر مسئول آن باشد. در صد سال گذشته ده ها مدیر بر کوکاکولا مدیریت کرده اند ، بعضی ها برجسته بوده اند و بعضی ها نه چندان برجسته ، با این حال کوکا کسب وکاری برجسته بوده  وهست . واشینگتن  پست ناشر و مالکش – کاترین گراهام –  را از دست داد اما برجستگی خود را حفظ  کرد. اما خودروسازان  و هواپیما یی ها ده ها سال است که غرق در مشکلات هستند، گرچه گروهی از عالی ترین مدیران آن ها را هدایت کرده اند.

به هنگام سازی سرمایه گذاری سراغ کسب وکار شاخص  برو واز خریدن سهام کسب وکارهای ضعیف وبی بنیه بپرهیز ، حتا اگر نابغه ای مدیر آن باشد.

 

 

قسمت ۸۷

خاستگاه خطر، ندانم کاری است.

 

در قمارخریدن سهام بی وجهه، اگر توان کندوکاو دربنیه ی اقتصادی کسب وکار مربوطه را نداشته باشی، این خطر هست که درگیر کسب وکاری  مخاطره  انگیز شوی . وقتی می فهمی پولی که بابت خریدن سهام آن داده ای  بیش از اندازه بوده  که  دیگر دیر شده است . شناسایی  و درک شرکتی که میخواهی در آن سرمایه گذاری کنی تنها راه خطر زدایی است.

وارن می گوید :«هرگز چیزی را نمیخرم مگر بتوانم بر تکه ای کاغذ  دلایلم را بنویسم . احتمال هست که اشتباه کنم، اما پاسخ این پرسش را می دانم : امروز ۳۲ میلیارد دلار برای خریدن کوکاکولا می پردازم زیرا…»

اگر نتوانی به این پرسش پاسخ دهی ، نباید آن را بخری . اگر بتوانی و دو سه بار این کار را تکرار کنی از این معامله در آمدی هنگفت خواهی داشت. این پرسش ها مارا به فکر کردن وا میدارند، اما از پاسخ ها می توان فهمید که تکلیف چیست. شگرد خریدهای موفق یافتن سرمایه گذاری های درست نیست  بلکه دادن پاسخ درست به سوال درست و مناسب است.