رشد قیمت جهانی کاغذ در بازارهای جهانی در حالی طی چند وقت اخیر اتفاق افتاده که در این بین برخی از گمانه زنی ها از احتمال افزایش نرخ فروش کاغذ در بازار داخلی حکایت دارد که در صورت صحت و سقم این موضوع انتظار می رود تا اثرات مثبتی بر وضعیت سودآوری شرکت های کاغذی در پی داشته باشد.

در همین ارتباط، مدیر مالی شرکت گروه صنایع کاغذ پارس در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: قیمت فروش کاغذ و نیز خمیر کاغذ در حالی در بازارهای جهانی افزایش یافته که به نظر می رسد اثرات آن در بازار فروش داخلی با تأخیر زمانی نمود پیدا می کند. بطوریکه می توان گفت اگرچه قیمت کاغذ وارداتی رشد یافته، اما حدود یک تا دو ماه طول می کشد تا قیمت فروش کاغذ در بازار داخلی افزایش یابد. علاوه بر این، پیش بینی می شود تا در پی افزایش بهای جهانی هزینه حمل و نقل محصولات نیز افزایش یابد.

قاسم فدایی افزود: بخش عمده ای از کاغذ مصرفی از کشورهای خارجی تأمین می شود و به طور قطع همگام با رشد قیمت های جهانی می بایست قیمت داخلی نیز تحت الشعاع قرار بگیرد. حال آنکه توجه به این نکته حائز اهمیت است که از یک سو تثبیت روند صعودی می بایست مورد توجه قرار بگیرد و از سوی دیگر اعمال اثرات مثبت آن بر وضعیت قیمت ها در بازار داخلی با فاصله زمانی انجام می پذیرد. چرا که سفارش گیری تا تحویل کالا زمان بر می باشد.

وی در خصوص وضعیت عملیاتی شرکت کاغذ پارس و افزایش نرخ فروش محصولات تولیدی آن گفت: وضعیت عملیاتی این مجموعه طبق برآوردها پیش می رود و از ابتدای سال جاری تاکنون یک مرتبه افزایش نرخ فروش در یکی از کاغذهای تولیدی “چکاپا” اعمال شده که این موضوع در صورت های مالی لحاظ شده است.

مدیر مالی شرکت گروه صنایع کاغذ پارس در خصوص برنامه های این مجموعه پیرامون افزایش میزان صادرات محصولات اظهار داشت: توسعه صادرات محصولات تولیدی یکی از مهمترین اهداف این شرکت به شمار می رود. حال آنکه کشورمان در حوزه کاغذ سازی بویژه محصولات سلولوزی نوپا است و فعلاً در حال رایزنی هایی جهت توسعه بازارهای هدف صادراتی به منظور حضور در بازارهای مطرح جهانی هستیم. همچنین در حال حاضر پنج درصد از مقدار فروش محصولات تولیدی به ۱۴ کشور خارجی صادر می شود.

علاوه بر این، حفظ بازارهای داخلی و تأمین نیاز داخلی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است و شکاف موجود میان تقاضا و عرضه مورد توجه می باشد.