اجرای نرخ‌ جدید سود بانکی از روز شنبه/ استقرار بازرسان بانک مرکزی در شعب

images5

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه‌ای به مدیران عامل بانک‌های دولتی، غیردولتی و مؤسسات اعتباری، بر اجرای دقیق تفاهم‌نامه اخیر تاکید کرد.

به گزارش راتین بورس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه شماره۲۹۷۳۹/۹۳ مورخ ۸/۲/۱۳۹۳و در راستای نظارت بر حسن اجرای تفاهم‌ های به عمل آمده مابین کلیه بانکها و موسسات اعتباری مجاز کشور (درخصوص تعیین نرخ های سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت و مدت دار)، از روز شنبه مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۳ بازرسان مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در سرتاسر کشور با مراجعه به شعب و واحدهای ذی ربط آن بانک/ موسسه بر حسن اجرای تفاهم نامه مذکور نظارت خواهند داشت.

با عنایت به مراتب فوق ، خواهشمند است دستور فرمایند کلیه شعب و واحدهای ذی ربط آن بانک/ موسسه اعتباری ضمن همکاری کامل با بازرسین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هر گونه موارد تخلف یا تخطی از توافقات به عمل آمده توسط سایر موسسات را نیز با قید فوریت و به صورت مستند و مکتوب به شماره ۲۲۲۵۷۰۴۴ نمابر نمایند.