بررسی نمودار دلار

قیمت در شرایط روزانه به کف حمایتی مهمی برخورد کرده است که میتواند با برگشت صعودی مواجه شود و اصلاح قیمتی به پایان خود نزدیک باشد

از نظرتئوری امواج الیوت قیمت در حال حاضر در موج چهارم یه روند ۵ موجی قرار دارد که فعلا به نظر میرسد به محدوده های انتهایی موج c از ریز موج چهارم رسیده است

 

سناریو صعود دلار میتواند بر  دو حالت باشد:

سناریو اول:صعود تا محدوده ۳۲۵۰ الی ۳۲۹۰ و مجدد تشکیل یک سقف قیمتی و نزول مجدد به سمت پایین

سناریو دوم:محدوده مشخص شده در نمودار انتهای موج چهارم باشد و این صعود شروع موج ۵ صعودی باشد

در هر دو حالت قیمت در مسیر صعود قرار دارد و پیش بینی برای سناریو دوم محتمل تر می باشد

اولین مقاومت مهم در سر راه این صعود ۳۳۲۰ تومان خواهد بود

جهت بزرگنمایی بر روی تصویر کلیک کنید

dollar