به پرداخت ملت که نخستین شرکت جدید سال جاری بورس بشمار می رود ، طی ۶ روز کاری، بازدهی شیرین ۲۶ درصدی داد و قیمت سهام ترجیحی به کارکنان آن مشخص شد.

به گزارش راتین بورس به نقل از بورس پرس،، ۲۷ تیر اولین عرضه اولیه سال جاری بعد از توقف حدود ۶ ماهه، با ۵ درصد سهام به پرداخت ملت رخ داد و این شرکت ۹۵ میلیارد تومانی با کشف قیمت ۱۷۵۰ تومانی هر سهم وارد بورس شد.

قیمت این سهم چهارشنبه گذشته و طی ۶ روز کاری بعد از عرضه اولیه، با رشد ۲۶ درصدی به دو هزار و ۲۵۶ تومان رسید تا نشان از عرضه ای شیرین و رضایت بخش برای سهامداران و بازار داشته باشد و خاطره ناخوش عرضه اولیه سهام هلدینگ دارویی برکت و گران فروشی این سهم در ۱۷ بهمن سال گذشته، تا حدود زیادی فراموش شود.

براساس این گزارش، بررسی ها از معاملات سهام “پرداخت” حکایت از آن دارد که در برابر اقدام به خرید ۴۷.۵ میلیون سهم توسط ۶۷ هزار و ۸۴۹ سرمایه گذار حقیقی و حقوقی در روز نخست، طی ۶ روز کاری بعداز عرضه اولیه، در مجموع ۳۳ هزار و ۴۳۳ حقیقی و ۴۵۲ حقوقی از این سهم تازه وارد خارج شده اند که بیشترین تعداد خروج مربوط به چهارشنبه گذشته با ۲۸ هزار و ۱۴۵ حقیقی و ۳۷۹ حقوقی و با بازدهی حداکثر ۲۶ درصدی بود.

با این حال هنوز ۵۰ درصد از خریداران روز اول در این سهم حضور دارند.

از سوی دیگر علاوه بر ۵ درصد عرضه اولیه از سوی شرکت گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا ( مالک اصلی)، حدود ۳ درصد دیگر از سهام عرضه شده و حدود ۲ درصد دیگر باقی است.

در این میان نکته جالب توجه این عرضه این است که قیمت سهام ترجیحی و واگذار شده به کارکنان به پرداخت ملت، ۲۰۵۰ تومان بوده که از اعتقاد مدیران و سهامدار عمده آن به آینده و ارزش سهام حکایت دارد.