نوسانات در بازار آتی بسیار محدود گردیده است و نبودن اخبار خاص بازار را دچار سر درگمی نموده و بایستی برای سود بیشتر کمی انتظار در بازار آتی را چاشنی کار نمود.

 

طلا جهانی در بازگشایی دیشب خود تا ۱۷۳۵ دلار رشد نموده و هم اکنون نیز در این محدوده در حال نوسان است و اخباری مبنی بر فشار دولت امریکا بر گروه های رقیب خود برای مذاکره بر سر بستن بوجه انقباظی وجود دارد که این امر تاثیر منفی بر روی انس خواهد داشت، البته در تحلیلهای قبل نیز اشاره شده که در نمودار طلای جهای واگرایی منفی مشاهده میگردد ولی هنوز ریزش با faild شدن ان مورد تایید قرار نگرفته است.

 

امروز قیمت سکه نقدی تا به این لحظه زیر ۱۲۲۰ در حال معامله است و اگر اتفاق خاصی ایجاد نشود و قیمت نقدی میتواند مجددا کف ۱۲۰۰ را لمس نماید و حمایت شدن یا شکستن در این قمیت برای اتی بسیار مهم است.

 

در نمودار سررسید آبان دیروز اتفاق خاصی حاصل نگردید و برای امروز نیز احتمالا بازار با گپ منفی بازگشایی میگردد و اگر رفتار دیروز تکرار شود میتوان در کف قیمتی خرید نمود و با نوسانی جزئی از بازار خارج شد. به دلیل ایجاد گپ ها در حال حاضر قیمت ارائه نمیگردد و احتمال ارسال پیامک وجود دارد.

حمزه کریمی