نمودار کروی پس از پشت سر گذاشتن افزایش سرمایه ۷۴ درصدی و افت قیمتی تا محدوده حمایتی ۲۴۸ تومان رشد مجددا رشد خود را آغاز نموده است.

قیمت سهم در محدوده مقاومت  بسیار مهم ۳۰۰ تا ۳۱۵ تومان می باشد که با توجه به قرار داشتن میانگین متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه و همچنین فیبوناچی  ۳۸.۲ و ۵۰ درصد از اعتبار بالایی برخوردار می باشد

با توجه به سود ۳۳ تومانی فعلی سهم و پی به ای نهایتی ۱۰ به نظر نباید انتظار رشد بیشتری از محدوده ۳۰۰ برای سهم داشت و احتمالا هدف هیجانی ۳۳۰ تومان را در ۶۱.۸ فیبوناچی لمس خواهد نمود و سهم در محدوده های نزدیک ۳۱۵ تا ۳۳۰  تومان شاهد اصلاح دیگری خواهد بود

تثبیت قیمت بالای ۳۰۰ تومان می تواند زمینه ساز رشد قیمت تا ۳۵۰ تومان نیز شود  هدف اصلی سهم در بستن Gap ایجاد شده در میان مدت قیمت ۳۸۰ تومان است

ضمنا RSI این سهم در محدوده بالای خط ۵۰ قرار دارد که میتواند در میان مدت تا عدد مقاومتی مهم ۸۵ در RSI  رشد داشته باشد

تحلیلگر: مجید زرین