تحلیل بنیادی ایران سایا تایر ورابر

 

مقدمه: ایران سایا تایر و رابر یکی از بزرگترین تولید کنندگان تایر در کشور به خصوص تولید انواع تایر موتور سیکلت در ایران میباشد این شرکت کوچک تایر ساز با سرمایه ۶ میلیارد تومان فعالیت میکند

 

روند سوداوری پاسا:

 

 

سود اوری شرکت طی سالهای اخیر به دلیل افزایش شدید مواد اولیه(محصولات پتروشیمی) با روند نزولی همراه بوده است که در صورت افزایش بیش از پیش قیمت نفت و محصولات پتروشیمی ممکن است این روند کماکان ادامه پیدا نماید اما در مقطع فعلی با توجه به افزایش قیمت لاستیک در بازارداخلی شاهد بهبود وضعیت شرکت به نسبت سال ۹۰ میباشیم

 

پیشبینی سود سال ۹۱:

 

شرح

پیشبینی حسابرسی نشده

واقعی ۳ماهه حسابرسی نشده

سال مالی منتهی به

۹۱،۱۲،۳۰

۹۱،۳،۳۱

فروش

۹۵۱،۸۴۸

۲۰۴،۵۰۱

بهای تمام شده کالای فروش رفته

(۷۷۷،۴۹۰)

(۱۷۰،۱۱۰)

سود و زیان ناخالص

۱۷۴،۳۵۸

۳۴،۳۹۱

هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی

(۳۲،۴۱۵)

(۱۱،۸۷۸)

خالص سایر درامدهای عملیاتی

۹۷

۱۰

سود و زیان عملیاتی

۱۴۲،۰۴۰

۲۲،۵۲۳

هزینه های مالی

(۲۶،۴۰۰)

(۴،۴۱۳)

درامد حاصل از سرمایه گذاریها

۰

۰

درامدها(هزینه های) متفرقه

۲،۵۰۰

۱،۵۲۳

سود(زیان)قبل از کسر مالیات

۱۱۲،۱۴۰

۱۹،۶۳۳

مالیات

(۲۵،۲۳۳)

(۴،۴۱۷)

سود و زیان پس از کسرمالیات

۸۶،۹۰۷

۱۵،۲۱۶

سود هر سهم پس از کسر مالیات

۱،۴۴۸

۲۵۴

سرمایه

۶۰،۰۰۰

۶۰،۰۰۰

 

پاسا سود سال ۹۱ خود را بدون تغییر خاصی به نسبت سال ۹۰ رقم ۱۴۴۸ ریال به ازای هر سهم اعلام نموده است که در عملکرد ۳ ماهه موفق به پوشش ۱۸ درصدی سود خود شده است

 

تولیدات و فروش شرکت:

 

نوع محصول

واحد

مقدار فروش سال ۹۱

قیمت فروش هر تن سال ۹۱(واحد/ریال)

مقدار فروش۳ماهه سال

۹۱

قیمت فروش واقعی۳ماهه سال۹۱(واحد/ ریال)

تایر

کیلوگرم

۱۰،۰۶۸،۰۰۰

۶۷،۸۵۰

۲،۳۴۶،۵۵۹

۶۳،۹۳۰

تیوپ

کیلوگرم

۳،۱۳۹،۷۷۶

۸۲،۸۰۰

۵۸۵،۶۰۶

۸۳،۲۹۰

فراورده

کیلوگرم

۹۶،۱۶۹

۸۲،۹۷۰

۱۲۰،۱۳۳

۴،۵۲۵

 

همانطور که مشاهده میشود شرکت بودجه سال ۹۱ خود را با فرض افزایش نرخ فروش پیشبینی کرده است این شرکت برای سال ۹۱ در محصول اصلی خود یعنی تایر پیشبینی افزایش ۵درصدی قیمت این محصول را به نسبت گزارش ۳ ماهه دارد

 

 

همانطور که مشاهده میشود بیش از ۷۰ درصد سبد فروش شرکت را انواع تایر تشیکل داده است

 

بررسی بهای تمام شده در شرکت ایران یاسا:

 

نام

مبلغ(میلیون ریال)

درصد تاثری گذاری

مواد مستقیم

۵۲۵٫۲۵۴

۶۷

دستمزد مستقیم

۱۰۲٫۴۷۰

۱۳

سربار

۱۴۲٫۷۶۶

۲۰

 

همانطور که مشاهده میشود مواد مستقیم عمده بهای تمام شده شرکت را تشکیل میدهد

 

بررسی مواد اولیه در بهای تمام شده پاسا:

 

شرح

واحد

پیشبینی  مقداری خرید سال ۹۱

پیشبینی مبلغی خرید  سال ۹۱

هر واحد تومان

پیشبینی  مقداری خرید۳ماهه سال ۹۱

پیشبینی مبلغی خرید ۳ماهه سال ۹۱

هر واحد تومان

کائوچوی طبیعی

تن

۲،۷۸۷

۷،۴۲۶،۰۰۰

۲۰۱

۶،۲۱۳،۰۰۰

کائوچوی مصنوعی

تن

۲،۹۷۷

۴،۷۲۰،۰۰۰

۴۶۱

۴،۴۸۱،۰۰۰

پرکننده ها

تن

۴،۳۲۹

۱،۶۹۳،۰۰۰

۷۴۵

۱،۶۰۸،۰۰۰

کوردها

تن

۸۰۵

۹،۴۷۸،۰۰۰

۲۰

۷،۴۴۹،۰۰۰

 

همانطور که مشاهده میشود قیمت خرید مواد اولیه در عملکرد ۳ ماهه تقریبا در محدوده پیشبینی شرکت قرار داشته است

 

هزینه های سربار(تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر این شرکت):

 

شرح

واحد

پیش بینی سال مالی ۸۹

مقدار مصرف

مبلغ – میلیون ریال

گاز

متر مکعب

۱۲٫۳۸۰٫۰۰۰

۳٫۲۱۵

برق

مگاوات ساعت

۲۲٫۰۰۰

۵٫۲۳۱

گازوئیل

لیتر

۱۸۰٫۰۰۰

۴۱

 

شرکت به نرخ روز سالانه حدود۱،۵ تا ۲ میلیارد تومان مصارف انرژی دارد افزایش ۲۰ درصدی انرژی طبق قانون ضربه و ضرر چندانی به شرکت نخواهد زد اما اگر افزایش نرخ به صورت تصاعدی انجام پذیرد شاهد کاهش قابل توجه سود پاسا خواهیم بود

 

مصارف ارزی: مشکل اصلی شرکت 

 

پاسا برای سال ۹۱ پیشبینی صادرات ۱۵ درصدی محصولات خود در مقابل واردات بیش از ۵۰ درصدی محصولات خود را دارد شرکت همچنین نرخ ارز را در سال ۹۱ به صورت شناور مابین قیمت ارز ازاد و مرجع در نظر گرفته است بدین ترتیب شرکت نرخ دلار را برای سال ۹۱ حدود۱۳۵۰ تومان در نظر گرفته است

 

شرکت در عملکرد ۳ ماهه ارز خود را با نرخ های ازاد تهیه کرده است به طوری که شرکت در عملکرد ۳ ماهه ارز خود را با نرخ های ۱۹۵۰ تومان تهیه کرده است

 

صادرات:

 

نام ارز

مبلغ ارزی

نرخ ریالی ارز

مبلغ(میلیون ریال)

دلار

۱۰،۶۶۰،۰۰۰

۱۳،۵۰۰

۱۴۳،۹۱۶

 

واردات:

 

نام ارز

مبلغ ارزی

نرخ ریالی ارز

مبلغ(میلیون ریال)

دلار

۲۲،۸۵۰،۰۰۰

۱۳،۵۰۰

۳۰۸،۴۷۵

 

اختلاف واردات  و صادرات شرکت در حدود ۱۲ میلیون دلار می باشد که اگر قیمت دلار را به قیمتهای اتاق مبادله ای مدنظر داشته باشیم می بینیم قیمت دلار در سال ۹۱ بهطور میانگین کمتر از ۲۰۰۰ تومان نخواهد بود لذا اثر افزایش نرخ ۶۵۰ تومانی  دلار بر روی سهم حدود ۱۰۰ تومان خواهد بود  لذا اگر شرکت نتواند افزایش نرخ دیگری در محصولات خود داشته باشد باید شاهد کاهش شدید سود شرکت بود

 

عملکرد ۳ ماهه:

 

صادرات:

 

نام ارز

مبلغ ارزی

نرخ ریالی ارز

مبلغ(میلیون ریال)

دلار

۲،۳۰۷،۰۰۰

۱۹،۵۰۰

۴۵،۰۰۰

 

واردات:

 

نام ارز

مبلغ ارزی

نرخ ریالی ارز

مبلغ(میلیون ریال)

دلار

۲،۱۷۶،۰۰۰

۱۹،۵۰۰

۴۲،۴۴۸

 

سهامداران عمده:

 

نام سهامدار

درصد سهام

سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

۳۴

صندوق بازنشستگی کشوری

۲۸،۵

شیمیایی تامین

۱۷،۴

سرمایه گذاری توسعه ملی

۲،۱

 

همانطور که مشاهده میشود سهام مدیریتی شرکت در اختیار مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری میباشد

 

شرکت به زودی قصد افزایش سرمایه از ۶ میلیارد تومان فعلی به سطح ۸ میلیارد تومان را دارد

 

نکته مهم:شرکت چند سال پیش حدود ۲،۳ میلیون یورو وام از بانک توسعه اسلامی دریافت نمود که این وام را بانک صادرات پرداخت کرده و شرکت طی سالهای  گذشته اقدام به پرداخت ریالی این وام نموده است اما در سال جاری بانک صادرات ادعای پرداخت باقی مانده تسهیلات را با نرخ یوروی ازاد را دارد شرکت در حال رایزنی با بانک مذکور برای عدم بازپرداخت طبق شرایط روز میباشد در صورتی که موفق نشود هزینه مالی ۴۰۰ میلیون تومانی معادل ۷ تومان به ازای هر سهم به شرکت تحمیل میشود

 

نتیجه گیری:

 

متغیرها در پاسا بسیار زیاد میباشد شرکت در نرخ فروش خود مشکل ندارد اما با توجه به ماهیت وارداتی بودن شرکت نرخ ارز و نرخ محصولات پتروشیمی تاثیر بسیار بالایی بر سود شرکت دارد

 

شرکت بودجه سال ۹۱ خود را با فرض افزایش نرخ فروش پیشبینی کرده است این شرکت برای سال ۹۱ در محصول اصلی خود یعنی تایر پیشبینی افزایش ۵درصدی قیمت این محصول را به نسبت گزارش ۳ ماهه دارد

 

از طرف دیگر با افزایش قیمت دلار احتمال افزایش بهای تمام شده شرکت وجود دارد همچنین شرکت از بودجه تولید خود عقب میباشد به طوری که در عملکرد ۳ ماهه با تولید ۱۵ درصدی و با فروش موجودی انبار خود ۲۴ درصد از بودجه فروش خود را پوشش داده است

 

در نهایت با استناد به عوامل بالا در حالت خوشبینانه پوشش سود فعلی سود شرکت میرود و احتمال تعدیل مثبت فعلا بعید میباشد چنانچه گزارش ۶ ماهه شرکت مناسب نباشد محدوده ۳۷۰ و ۳۵۰ تومان محدوده هدف قیمت خواهد بود

 

تحلیلگر:مجید زرین