پتروشیمی آبادان

 

شرکت پتروشیمی آبادان اولین پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۱ را مبلغ ۴۲۴ ریال اعلام کرده بود و در اطلاعات بعدی این مبلغ را به ۷۳۷ ریال( ۷۴درصد) افزایش داد.این در حالی است که شرکت در عملکرد ۳ ماهه موفق به پوشش ۷۱ درصدی و کسب سود ۵۲۶ ریالی شده است،ولی با این حال هنوز گزارشی مبنی بر تعدیل مثبت عایدی به بازار اعلام نکرده است.این شرکت دلیل عدم ارائه تعدیل برای سال مالی ۹۱ با توجه به درصد پوشش های اطلاعات واقعی سه ماهه اول را به شرح ذیل اعلام نموده است:

 

*با توجه به رکود بازار و کاهش متوسط نرخ فروش، چشم انداز نرخ فروش برای آینده در شرایط سختی قرار دارد و نیاز به کارشناسی دقیق دارد.

به طور کلی، موارد زیر را می توان در گزارشات منتهی به آخر خرداد ماه حایز اهمیت دانست:

 

۱-افزایش مقداری و نرخ فروش محصولات(جدول شماره ۱)

۲-تاثیر افزایش نرخ دلار بر سود آوری شرکت(جدول شماره ۲)

افزایش مقداری و نرخ فروش محصولات

 

محصول PVC و DDB با ملاک قرار دادن مقدار و مبلغ فروش، دو محصول با اهیمت شرکت می باشند. آنچنان که این دو محصول ۷۰ درصد از وزن کل محصولات فروش رفته و ۸۹ درصد از مبلغ کل فروش محصولات شرکت را در سه ماهه اول سال ۹۱ به خود اختصاص داده اند. مقدار و مبلغ فروش هر تن PVC در سه ماهه اول سال ۹۱، به ترتیب برابر با ۲۰۷۰۸ تن و ۱۵.۱۶۰.۰۰۰ ریال بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۷۳۶۳ تن(۵۵ درصد) و ۲.۲۷۰.۰۰۰(۱۸ درصد) رشد داشته است. افزایش این دو در نهایت منجر به فروش ۳۱۴ میلیارد ریالی این محصول شده است که ۱۴۲ میلیارد ریال(۸۲ درصد) بیش از دوره مشابه سال قبل می باشد. مقدار و مبلغ فروش هر تن DDB نیز در سه ماهه اول سال ۹۱، به ترتیب برابر با ۲۱۱۴ تن و ۲۵.۴۰۰.۰۰۰ریال بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۱۰۹۵ تن(۱۰۷ درصد) و ۱۲.۵۹۰.۰۰۰(۹۸ درصد) رشد داشته است. افزایش این دو در نهایت منجر به فروش ۵۳ میلیارد ریالی این محصول شده است که ۴۰ میلیارد ریال(۳۱۱ درصد) بیش از دوره مشابه سال قبل می باشد.

 

 

 

 تاثیر افزایش نرخ دلار بر سود آوری شرکت

 

مبلغ فروش دلاری شرکت پتروشیمی آبادان در سه ماهه اول سال ۹۱ در حدود ۳۳ درصد از کل فروش دلاری سال ۹۰ بوده است و همچنین سود آوری شرکت در تبدیل دلار به ریال در سه ماهه اول سال ۹۱، ۳۳۷۶ ریال(۲۵ درصد) به ازای هر دلار در مقایسه با متوسط نرخ تبدیل دلار به ریال در سال ۹۰(۱۳۳۸۶ ریال)، رشد داشته است. شرکت در سال ۹۰ در حدود ۱۹ درصد از محصولات تولیدی خود را صادر نموده در حالی که در سه ماهه اول سال ۹۱، ۲۲ صادرات داشته است.

 

 

 

 

در انتها، با مبنا قرار دادن مقادیر و نرخ فروش محصولات تولیدی شرکت پتروشیمی آبادان در سه ماهه اول سال ۹۱ و همچنین قیمت دلار، افزایش سودآوری هر سهم به بیش از ۷۳۷ ریال پیش بینی شرکت، بسیار محتمل است.

 

تحلیلگر:مچید زرین