تحلیل تکنیکال بترانس

 

به نظر می رسد بترانس پس از تشکیل الگوی BAT (خفاش)، در حال ساختن یک الگوی Butterfly (پروانه) با هدف مشخص شده در مربع قزمر رنگ نیز می باشد و همانگونه که مشاهده می شود قیمت به محدوده کف چنگال اندرو در قیمتی ۲۰۰ تومان نیز واکنش خوبی نشان داده و در حال برگشت به سمت خط میانی خود می باشد.
 
 اندیکاتور RSI نیز بخوبی این صعود را از کف خط روند پایینی خود تأیید می نماید و در این صورت انتظار می رود سهم در اواسط تیرماه قیمت ۲۸۵۰ ریال را مجدداً تجربه نماید.
 
چنانچه قیمت نتواند از مقاومت ۲۴۸۸ ریال عبور کند، تحلیل فوق معتبر نخواهد بود.
 
بترانس- خرداد92 (1)
 
تحلیل تکنیکال ومعادن
 
 با خروج Tenken Sen و Kijun Sen از ابرKumo و همچنین تثبیت Chikou Span در فضای بالای ابرها، انتظار عبور قیمت از مقاومت های مهم ۵۸۳۹ ریال و ۶۲۴۹ریال را داریم.
 
با توجه به اینکه اندیکاتور RSI نیز خط روند نزولی خود را شکسته و پس از پولبک به آن در حال حرکت به سمت ناحیه اشباع خرید است، می توان به تحقق اهداف منطبق الگوهای مثلث و سروشانه در قیمت ۷۸۰۰ ریال بیشتر امیدوار بود.
 
در صورت ناتوانی قیمت در عبور از خط گردن الگوی سروشانه تحلیل فوق معتبر نخواهد بود.
 
دانیال طاووسی
 
ومعادن- خرداد92 (1)