تحلیل های زیر در قالب سوال یکی از کاربران محترم پاسخ داده شده است:

سوال: در مورد قشیر و بیمه دی سوال دارم . میخواستم ببینم این دو سهم در کجا حمایت قوی دارند و احتمال برگشت میرود. و اینکه میگن در دی ماه قندیها خوب میشوند درست است ؟

ودی:

بیمه دی در ۲۴۰ تومان حمایت مهمی دارد و در صورت برگشت از این قیمت میتواند تا ۲۹۰ رشد نماید همچنین اگر از مقاومت مهم  ۳۲۰ تومان عبور نماید تا ۴۰۰ تومان در میان مدت رشد میکند

نکته دیگر اینکه شکسته شدن حمایت ۲۴۰ میتواند قیمت را تا ۲۱۰ سوق دهد.

برای بزرگنمایی بر روی تصاویر کلیک کنید

 

قشیر:

قند شیروان حمایت مهمی روی ۹۵۰ تومان دارد که محل تلاقی میانگین ۵۵ روزه و ۳۸/۲درصد فیبوناچی می باشد اگر قیمت در این حمایت بتواند روند نزولی تغییر دهد میتوان به قیمتهای بالاتر از ۱۳۵۰ تومان هم امیدارو بود در آینده، اما شکسته شدن این حمایت قیمت را تا ۸۳۰ و ۷۰۰ تومان نیز سوق میدهد

در خصوص افزایش قیمت قندی ها هم توجه کنید که این گروه در دست یکسری حقوقی هستند و رانت خبری میتواند برای شما پولساز باشد اما به شایعات توجه نکنید و بسیار مراقب باشید

پر سود باشید

حمزه کریمی

برای بزرگنمایی بر روی تصاویر کلیک کنید