برخی از کاربران محترم یکسری پیامهایی مبنی بر اینکه از تحلیل ها استفاده شود یا نشود برای ما راسال میکنند که بایستی به این عزیزان عنوان شود تحلیل روی سایت برای سوداوری و ارائه سیگنال میباشد و هیچ فرقی با ارسال پیامک ندارد. همچنین که اگر دقت فرمایید از زمانی که اعلام کردیم قیمت زیر ۱۲۹۰ و ۱۲۸۸ سیگنال فروش دارد این پیش بینی محقق گردیده است. بارها نیز به روند نزولی تاکیید شده در تحلیلها ودر روزند نزولی فروش برای شما خطری ندارد حتی در برگشتها بازار توان صعود ندارد. جای دارد این توضیح داده شود که وقتی اعلام میگردد تثبیت زیر یک قیمت یعنی مثلا در زیر ۱۲۹۰ فروش های سنگینی ایجاد میگردد و بازار نقدی نزولی است و توان رشد در بازار دیده نمیشود، حتما نیاز به ارسال پیامک نیست و همانگونه که مشاهده میکنید تحلیل به راحتی برای شما جهات بازار را تعیین میکند.

 

همانگونه که پیش بینی شده بود ریزش در نقدی اتفاق افتاد و با دقت در نمودار متوجه شکسته شدن خط روند صعودی سکه امامی خواهیم شد و حتی برگشت به این شکست در ۱۲۹۰ انجام شد و تا کف قبلی در ۱۱۳۰ نزول پیدا نمود. برای امروز قیمت دلار مجددا افت نشان داده و تا ۲۸۵۰ تومان نیز ریزش نموده و احتمالا با این حرکت کف حمایت ۱۱۳۰ در سکه نقدی شکسته شود و به سمت هدف برک اوت این شکست در ۹۷۰ تومان حرکت نماید. در راه این نزول حمایتهای ۱۰۷۰ و ۱۰۵۰ و همچنین ۱۰۳۰ وجود داشته که میتواند از افت بیشتر سکه نقدی جلوگیری کند، نکته دیگر اینکه حرکت صعودی طلای جهانی میتواند تحلیل فوق را برای نزول faild نماید.

 

 

در بازار آتی امروز شاهد بازگشایی نماد بهمن ماه خواهیم بود و پس از پایان اتمام بازار و از فردا وجه تضمین مبلغ ۳۰۰هزار تومان کاهش پیدا میکند

 

در نمودار سررسید دیماه دیروزحمایت ۱۲۴۰ به سمت پایین شکسته شد و حمایت ۱۲۱۰ اجازه افت بیشتر را نداد. امروز با توجه با اینکه قیمت نقدی در محدوده ۱۱۲۰ در حال معامله میباشد بازار میتواند با گپ منفی حمایت ۱۲۰۰ را نیز بشکند و به سمت هدف از قبل پیش بینی شده ۱۱۳۵ حرکت نماید.

 

اما اگر قیمت در محدوده های ستلمنت دیروز رسید و یا حمایت ۱۲۱۰ به سمت پایین شکسته شد تا ۱۲۰۰ و ۱۱۹۳ سیگنال فروش خواهیم داشت و اگر این سطح هم شکسته شود تا محدوده ۴درصد منفی بازار میتوان انتظار افت داشت.

 

قیمت سکه نقدی به ۱۱۱۰ نیز تا به این لحظه رسیده است