ذوب آهن بعد از افزایش سرمایه ۳۲۲ درصدی سال گذشته از محل تجدید ارزیابی دارایی ها ، در صدد افزایش سرمایه دیگری برآمده تا ۴ هزار میلیارد تومانی شود.

به گزارش راتین بورس به نقل از بورس پرس، شرکت ذوب آهن درحالی بعد از ماه ها بیم و امید  ،قادر به دریافت مجوز افزایش سرمایه ۳۲۲ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و برگزاری مجمع در ۱۱ بهمن ۹۵ شد که طی آن سرمایه اسمی بیش از ۷۸۶ میلیارد تومانی را به بیش از ۳.۳۱۸ هزار میلیارد تومان رساند.

“ذوب” درحالی با سرمایه جدید، اولین درآمد هر سهم مالی آینده را ۵ ریال پیش بینی کرده که پیشنهاد افزایش سرمایه ۲۲ درصدی را داده تا در صورت طی مراحل قانونی و موافقت سازمان بورس ، به سرمایه بیش از ۴ هزار میلیارد تومانی برسد.

این تامین مالی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و به منظور اصلاح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز اعمال خواهد شد.