بعد از عدم عرضه هفته گذشته بلوک ۱.۳۶درصدی سهام بانک ملت امروز این بلوک بدون رقابت به همان قیمت پایه معامله شد.

به گزارش راتین بورس به نقل از بورس پرس، چهارشنبه گذشته بلوک ۱.۳۶ درصدی بانک ملت در بورس آماده عرضه بود اما به دلیل تاخیر در هماهنگی های مربوط به اجرای حد اعتباری کارگزاران بورس، عرضه ایی رخ نداد.

برهمین اساس ، امروز شرکت خدمات پشتیبانی مهر ۷۸ بار دیگر اقدام به عرضه این بلوک شامل ۶۸۳ میلیون و ۹۲۳ هزار و ۷۵۷ سهم “وبملت” کرد که بدون رقابت ، به همان قیمت پایه ۱۲۵ تومان ( در عرضه قبلی ۱۲۳ تومان) معامله شد.

بررسی های بورس پرس نشان می دهد این بلوک توسط کارگزاری آثل و برای صندوق یکم بانک کشاورزی خریداری شده که از سال ۸۹ تاسیس و هم اکنون دارای ارزش بیش از ۱۸.۳ هزار میلیارد تومانی است.

بنابراین با توجه به وابستگی شرکت خدمات پشتیبانی مهر ۷۸ به بانک کشاورزی ، معامله فوق دورن گروهی است.