تحلیل انس

 

انس همچنان در بین محدوده دو سطح مهم ۱۴۴۸ الی ۱۴۸۵ در نوسان می باشد و با شکست هر یک از این دو سطح جهت ان مشخص میگردد البته روند کلی انس تا زمانی که زیر عدد ۱۵۲۱ باشد همچنان نزولی می باشد و هر موقعیت بالاتر یک فروش مناسب تلقی میگردد و به نظر میرسد قیمت آن طی روزهای آینده بار دیگر با سقوط مواجه گردد.همچنین در تایم یکساعته انس مشاهده میگردد که قیمت در محدوده یک الگو در نوسان است و با شکست این الگو به هر ظرف جهت کوتاه مدت ان نیز فعلا مشخص میگردد

 

866b

 

 

goldh1

 

تحلیل سکه نقدی

 

همچنان که در نمودار ۴ ساعته مشاهده می کنیم قیمت دیروز نیز نتوانست در رشد قیمتی به عدد ۱۳۸۴۰۰۰ تومان برسد و روند همچنان در محدوده رنج ریزشی بود

چنانچه قیمت امروز نیز هم  نتواند خود را به بالای ۱۳۸۴۰۰۰ تومان برساند و همچنان درمحدوده پایین تر از ۱۳۷۷۰۰۰نوسان کند حتما با ریزش مواجه خواهد گردید

 

na4

 

تحلیل خرداد ماه

 قیمت همچنان در محدوده این کانال در حرکت می باشد و دیروز نیز نتوانست که کف کانال را رد کند و همچنان روند نمودار خرداد تا زمانیکه خط  کانال به پایین شکسنه نشده نمیتوان نزولی نامید چون دیروز هم قیمت پر قدرت شکسته نشد روند معاملات امروز یا فردا نتیجه را مشخص خواهد کرد و شکسته شدن ۱۳۸۴۰۰۰ تومان تایید روند نزولی می باشد اما چنانچه بار دیگر قیمت بر گردد همچنان میتوان انتظار هدف ۱۴۴۳۰۰۰ تومانی را داشت

 

khordad