دیروز در بازار اتفاقات جالبی بوجود امد و سطوح حمایتی به راحتی به جهت اخباری که وجود داشت شکسته شدند و صف فروش هم در سررسید بهمن شاهد بودیم

 

هرچند دیروز اعتقاد به خرید در سطوحی که اعلام گردیده بود داشتیم ولی زمانی که بازار منفی بود و اخباری هم از اوضاع رفع تحریمها برون امد دیگر تحلیل ها faild میگردند و این اتفاق پس از شروع بازار حاصل گردید

 

البته توجه داشته باشید که قبلا نسبت به تشکیل سیگنال واگرایی منفی به جهت ریزش در سررسید بهمن صحبت شده بود که دیروز اتفاق افتاد

همچنین بایستی خروج سررسید آذر و فشار فروش بر دی را نیز مد نظر می داشتیم.

 

در خصوص اخبار دیروز هم توجه داشته باشید که هرچیزی در شرایط فعلی محتمل است و شاید فردا توافقی صورت گیرد و شاید جنگ گردد و شاید هم همین کش مکش مذاکرات ادامه یابد و شما بایستی دقت کنید که درگیر روند معکوس این حرکات نگردید و بسیار محتاطانه ورود و خروج داشته باشید

 

اما در نگاهی به سررسید بهمن ماه درخواهیم یافت که قیمت وارد موج ۴نزولی اصلاحی خود گردیده است و  برای اینکه این موج تمام گردد و مجددا سیگنال خرید داشته باشیم بایستی قیمت بالای میانگین های متحرک خود قرار گیرد که در نمودار فعلی تثبیت قیمت بالای ۱۳۳۲ نیاز است.

 

 نیمتوان سیگنال دقیقی برای امروز مشخص نمود زیرا ممکن است اخبار بعد از بازار همه چیز را تغییر دهد اما همین محدوده ۱۳۳۰ را مد نظر داشته باشید و اگر قیمت به بالای ان حرکت نمود خرید کنید با هدف ۱۳۵۵ و اگر در این محدوده بازگشایی شد و یا قیمت در این محدوده حمایت نگردید و بازار نقدی موقعیت ریزش داشت فروش ایجاد نماید با اهدافی پایینتر همچون ۱۳۱۰ و ۱۳۰۰

در حال حاضر قیمت نقدی بالاتر از دیروز و در قیمتهای ۱۲۹۵ و دلار در ۲۹۸۰ قرار دارد

موفق باشید