نمودار قیمت سهام بانک سرمایه پس از شکست خط روند نزولی خود در ۲۱۰ تومان در یک رالی صعودی قرار گرفته و حال برای یک دوره رنج کوتاه مدت چند روزه و تعدیل خود در حال تکمیل الگوی پرچم صعودی خود با هدف ۲۷۰ تومان می باشد. این قیمت همچنین در محدوده های ۷۶.۴ فیبوناچی و باند بالایی چنگال آلن اندروز خواهد بود. در خصوص شایعات در سهم هم شنیده شده که این بانک یک معامله بلوکی خواهد داشت که میتواند برسهم تاثیر مستقیم گذارد.

در خصوص حد ضرر(stop loss):اگر قیمت مطابق قانون تست، نفوذ و شکست زیر میانگین ۵۵ روزه و نمودار SAR قیمت بسته(close) دهد بایستی از سهم خارج شوید که این حد ضرر close زیر قیمت ۲۱۵ تومان مطابق قانون خود خواهد بود.

افرادی که مطابق سیگنال پیامک خرید نمودند حد ضرر را رعایت کنند و دیگر کاربران هم از ۲۲۰ تا ۲۳۰ مجاز به خرید هستند. البته توجه داشته باشید که سهم از طریق پیامک هم برای شما کاربران پیامک پشتیبانی خواهد شد.

تحلیلگر:حمزه کریمی