سهم حمایت نسبی خود را در ۲۱۱ تومان شکسته و به ۲۰۹ تومان رسیده است و همچنین روند قیمت در کف کانال Boillinger Band قرار دارد و  از طرفی اسیلاتور موثق RSI در محدوده هیجان خرید است. در اسیلاتور MACD واگرایی مخفی مثبت قابل مشاهده است.
 
لذا با در نظر گرفتن چنگال اندروز، پیش بینی می شود که سهم تا محدوده ۵۰% فیبوناچی موج قبلی تصحیح و تا قیمت ۲۳۵ تومان رشد نماید.
 
سطوح مقاومت فیبوناچی پیش روی سهم عبارتند از:
·         ۲۲۲ تومان در ۲۳% فیبوناچی که مقاومت نسبی نیز تشکیل داده است
·         ۲۲۹ تومان در ۳۸.۲% فیبوناچی
·         ۲۳۵ تومان در ۵۰% فیبوناچی که میانگین بلند مدت سهم است، مقاومت مهمی محسوب می شود و می تواند هدف نزدیک و کوتاه مدت سهم باشد
·         ۲۴۱ تومان در ۶۱.۸% فیبوناچی که میانگین کوتاه مدت سهم است و می تواند هدف نزدیک و کوتاه مدت سهم باشد
·         ۲۶۰ تومان در ۱۰۰% فیبوناچی که محدوده یک مقاومت در گذشته سهم بوده و میتواند یک هدف هیجانی و مقاومت مهم باشد
 
عبور از هر کدام از این مقاومت های با توجه به شرایط اشباع می تواند سهم را تا محدوده مقاومت بعدی حرکت دهد.
چنانچه سهم بخواهد روند نزولی خود را ادامه دهد حمایت های زیر را پیش رو خواهد داشت که بعید به نظر می رسد:
·         ۲۰۵ تومان در ۱۳۸.۲% فیبوناچی
·         ۲۰۳ تومان در ۱۵۰% فیبوناچی

·         ۱۹۵ تومان در ۲۰۰% فیبوناچی

تحلیلگر: یاسر یزدانی