در نمودار این سهم بعد از اینکه قیمت ، دورانی نزولی را پشت سر گذاشت دوباره با یکسری نشانه های مثبت تمایل خود به رشد را نشان داده است.دلیل اول اینکه سطح ۱۰۰۰ تومان حمایت در این دوران بوده است خود گواه مثبت خوبی است که این سهم دیده می شود.دوم نمودار RSI  نیز در محدوده کانال ۳۰ الی ۶۲ حرکت میکند  که هم اکنون در محدوده  ۵۳ قرار دارد و  به نظر می آید که رشد آن حداقل تا ۱۳۵۰ تومان ادامه داشته باشد

 

 حد ضرر هم زیر ۱۰۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.

چنانچه مقاومت  ۱۳۵۰ تومان را پشت سر گذارد ، مقاومت بعدی هم ۱۴۵۰ تومان می باشد.

تحلیلگر:مجید زرین

 

برای بزرگنمایی بر روی تصویر کلیک نمایید