تحلیل نمودار هفتگی سهم :

 از نظر امواج الیوت (نرم افزار گت) با توجه به اصلاح اسیلاتور الیوت و قرار گیری در فاز منفی اتمام موج ۴ اصلاحی تأیید می شود و با توجه به شکل گیری کندل استیک هفتگی بصورت پوشای صعودی و قرار گیری اندیکاتور استوکاستیک در نمودار هفتگی در منطقه اشباع از فروش و کراس مثبت این اندیکاتور شروع روند صعودی سهم در قالب موج ۵ الیوت پیش بینی می شود.

 

تحلیل نمودار روزانه سهم:

در نمودار روزانه سهم همانطور که در شکل مشخص می باشد قیمت با حجم بالای معاملات در بالای میانگین ۲۰۰ تثبیت شده است و اندیکاتور استوکاستیک با شکست خط ۲۰ رو به بالا روند صعودی سهم را تأیید میکند. با توجه به موارد مذکور روند سهم صعودی پیش بینی می شود ولی با توجه به مقاومت های پیش رو و شکل گیری واگرایی مخفی در اندیکاتور نوسانات جزئی در مسیر صعود دور از ذهن نخواهد بود.

هدف قیمتی سهم:

با توجه به MOB موج ۵ هدف قیمتی سهم را میتوان تا محدوده ۹۰۰ تومان پیش بینی کرد ولی با توجه به شاخص PTI که عدد ۳۲ را نشان می دهد تراز ۱۰۰ درصد فیبوناچی محدوده قیمتی ۸۶۰ تومان میتونه سطح برگشتی باشد ولی در این مسیر مقاومت ۷۵۰ تومان برای سهم جدی خواهد بود..

تحلیلگر: احمد محمدی