گزارشات ۹ماهه شرکت داروسازی کوثردرسال ۹۰نشان میدهد که فروش۱۲۵ درصد افزایش داشته که این امر موجب افزایش حدود ۲۵۰ درصدی سود عملیاتی شرکت نسبت به ۹ماهه سال گذشته شده است.

باتوجه به این که درفصل کاری شرکت های دارویی بسرمی بریم افزایش تولید و فروش و سود آوری بیشتر را می توان متصور بود. براساس محاسبات ما سود شرکت به ازای هرسهم در پایان سال می تواند حدود ۱۰۵ تومان باشد که با  p/e محاسباتی ما که حدود ۴/۴ میباشد ارزشی حدود ۴۶۲ تومان راپیدا می کند. البته باید به این نکته مهم توجه داشت که حدود ۵۰ درصد سود شرکت حاصل ازفعالیت غیرعملیاتی (فروش سهام شرکت داروسازی فارابی وفروش ساختمان شرکت ) بوده است.

 

فاکتورهای مهم داروسازی کوثر:

۱- رشد تولید حدود ۱۲۵ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل

۲- افتتاح طرح های توسعه در سال ۹۱

۳- افزایش سرمایه احتمالی از محل سود انباشته

۴- نقد شونده ترین سهام در میان شرکتهای دارویی

 

داروسازی کوثر ازنگاه سرمایه گذاری:

۱- ارزش سبد بورسی به ازای هرسهم ۶۸۱ ریال

۲- قیمت تمام شده سبد غیربورسی به ازای هرسهم ۱۵۳ ریال

۳- بازده سرمایه گذاری ۲۹ درصد

۴- بازده حقوق صاحبان سهام ۵۸ درصد

۵- نرخ رشد داخلی ۴۶ درصد

تحلیلگر: مجید صناعی