همانگونه که دیروز در تحلیل پیش بینی نموده بودیم در کف قیمتی و حمایت شدن روی قیمت ۱۴۲۰ سررسید اسفند سیگنال خرید صادر شد و رشد ۲۴ تومانی را شاهد بودیم هرچند سیگنال خرید پیامکی هم صادر شد ولی این سیگنال در ادامه همان روند تحلیل سایت و برای افراد ریسک پذیر اعلام خرید گردید و اینکه چرا مجددا خروج داده شد این بود که زمان زیادی تا انتهای بازار باقی نمانده بود و احتمال داشت با بازگشایی بازار آمریکا در انس مطابق دو روز پیش ریزش داشته باشیم که البته دیروز مختصر بود

 

برای امروز انس جهانی تا ۱۶۶۳ دلار رشد نموده اما در همین محدوده ها باقی مانده است اگر امروز بخواهد صعود مختصری داشته باشد تا پیوت هفتگی در ۱۶۷۱ نیز قدرت حرکت دارد و البته مقاومت مهمی هم در این قیمت وجود دارد

 

سکه نقدی دیروز تا نزدیکی ۱۳۰۰ هم معامله گردید و در اواخر وقت به ۱۲۹۰ برگشت قیمت داشته ایم و اینکه قیمت مجددا بالای ۱۲۸۵ رسیده خود قدرت خریداران را نشان میدهد اما اگر تثبیت گردد که تاکنون موفق به این تثبت نشده است

 

اما امروز در سررسید اسقندماه اگر قیمت بر روی ۱۴۳۵ و ستلمنت دیروز بازگشایی و یا حمایت گردد سیگنال خرید با اهداف ۱۴۷۰ و ۱۴۷۳ که محل بسته شدن گپ قبلی و ۳۸.۲ درصد اصلاح فیبوناچی موج ریزشی بزرگ است خواهیم داشت که البته نیاز به صعودی بودن بازار نقدی احساس میگردد و اگر هم زیر این قیمتها فروشنده زیادی وجود داشت سیگنال فروش صادر خواهد شد(هرچند فعلا ایجاد فروش خطرناک است)

 

برای امروز نقدی تا کنون بالای ۱۳۰۰ قیمت خورده است و احتمال دارد تا زمان بزگشایی بازار کمی افت داشته باشد چون فعلا در ابتدای معاملات است مگر اینکه اتفاق خاصی بوجود آید

 

3