سهام سرمایه گذاری صنعت بیمه از ابتدای سال نود نتوانسته از مقاومت ۱۰۰ تومان عبور نمایید و این محدوده به عنوان یک مقاومت تاریخی برای سهم محسوب شده و آنچه در نمودار سهم و حرکت آن وجود دارد نشان از شکستن این محدوده طی معاملات روزهای قبل بوده و توانسته سیگنال شکست صعودی با هدف ۱۲۶ تومان صادر نماید.

اگر از محدوده ۶۰ تومان را آغاز یک الیوت بزرگ محسوب نماییم سهم هم اکنون در قالب موج سوم از امواج الیوت بوده و در چون این موج میتواند بزرگترین موج مسوب گردد احتمال رسیده به هدف ۲۶۱.۸ درصد فیبوناچی در ۱۴۰ تومان بسیار بالاست

در نمودار RSI هم شاهد برگشت خط این اسیلاتور به محدوده هیجان خرید بوده ایم که نشان از حرکت قوی خریداران در بازار این سهم میباشد.

در نمودار Slow Stochastic نیز هنوز واگرایی منفی به جهت خروج هرچه سریعتر در سهم مشاهده نمیگردد اما احتمال تصحیح ناچیزی را خواهد داشت

سهم در راه رسیدن به ۱۲۶ تومان مقاومت مهم ۱۱۴ تومان را در ۱۵۰درصد فیبوناچی و خط میانه چنگال اندروز پیش روی خود دارد و شکست هر مقاومت میتواند تایید رسیدن سهم به مقاومت بعدی باشد.

حد ضرر در سهم را بایستی همان ۱۰۰ تومان قرار دهیم.

تحلیلگر: حمزه کریمی