همانطور که مشاهده می شود سهم سطح حمایت ۳۸۰ تومانی خود را شکسته و سطح حمایت جدیدی در ۳۷۴ تومان ایجاد کرده است. از طرفی نمودار قیمت خط روند نزولی خود را شکسته، در حال تست و نفوذ به ۲۳% فیبوناچی بوده و اسیلاتور موثق و معتبر RSI اکنون در یک روند صعودی قرار گرفته که این محدوده میتواند رشد دیگری را در سهم سبب شود.

 از طرفی سهم هم زیر قیمت میانگین کوتاه و بلند مدت قرار دارد و روند میانگین کوتاه مدت(۵۵)، در حال شکستن روند میانگین بلند مدت(۲۰۰) می باشد.

با توجه به روند افزایشی حجم معاملات و روند هیجانی بازار و اسیلاتورهای RSI و ADX و MACD (تلاقی خطوط) روند صعودی مورد تأیید است.

همچنین با توجه به روند قیمت الگوی سر و شانه کف کوچکی نیز مشاهده می شود که مهر تأیید دیگری برای روند رو به رشد سهم در کوتاه مدت می باشد.

لذا با توجه به چنگال اندروز پیش بینی می شود که سهم تا ۶۱.۸% فیبوناچی تا قیمت ۴۴۶ تومان خود رشد کند. همچنین پتانسیل رشد تا ۱۰۰% فیبوناچی تا قیمت ۴۹۰ که مقاومت نسبی برای این سهم می باشد، را نیز می تواند داشته باشد.

سطوح مقاومت فیبوناچی تا ۴۹۰ تومان عبارتند از:
۴۰۲ تومان در ۲۳% فیبوناچی
۴۱۹ تومان در ۳۸.۲% فیبوناچی
۴۳۲ تومان در ۵۰% فیبوناچی
۴۴۶ تومان در ۶۱.۸% فیبوناچی که میتواند هدف نزدیک و کوتاه مدت سهم باشد
۴۹۰ تومان در ۱۰۰% فیبوناچی که محدوده یک مقاومت در گذشته سهم بوده و میتواند یک هدف هیجانی و مقاومت مهم باشد

عبور از هر کدام از این مقاومت های باوجه به شرایط اشباع میتواند سهم را تا محدوده مقاومت بعدی حرکت دهد

تحلیلگر: یاسر یزدانی