بررسی امواج الیوت:

همانطور که در شکل ملاحظه می شود با توجه به اصلاح اسیلاتور الیوت اتمام موج ۴ اصلاحی سهم تأیید می گردد و هم اکنون سهم در شروع موج ۵ قرار دارد و روند کلی سهم در میان مدت کاملا صعودی میباشد. البته با توجه به شاخص PTI  سهم که عدد ۷ میباشد با موج ۵ قوی مواجه نخواهیم بود.

 

بررسی نمودار روزانه سهم:

همانطور که در شکل زیر ملاحظه می شود خط روند نزولی سهم شکسته شده و با توجه به اندیکاتور استوکاستیک که در محدوده های حمایتی قرار دارد پیش بینی می شود که روند سهم در نمودار روزانه نیز صعودی شود البته در صورت کراس منفی اندیکاتور MACD نوسانات منفی در قالب زیر موج C که در شکل نشان داده شده دور از ذهن نخواهد بود.

بررسی نمودار کاگی:

همانطو که در شکل زیر مشاهده می شود نمودار کاگی با ضخیم کردن خط تغییر روند را تایید میکند و با توجه به حمایت پیش رو در محدوده ۸۰۵ تا ۸۲۰ نقاط مناسب برای ورود به سهم در این محدوده کم ریسک میباشد. ولی بهتر است خرید با شکست کانال که در شکل قبلی ترسیم شده صورت پذیرد.

بررسی نمودار رنکوی سهم:

با توجه به ایجاد یک بلوک سفید اتمام روند نزولی سهم تایید می گردد.

اهداف پیش روی سهم:

با توجه به شاخص PTIکه عد ۷ میباشد رشد سهم در مرحله اول تا محدوده ۱۰۰۰ تومان ریترس ۵۰ درصد فیبوناچی و در صورت عبور از این محدوده رشد سهم تا تراز ۶۱.۸۰ درصد فیبوناچی محدوده قیمتی ۱۱۵۰ تو.مان  در میان مدت دور از ذهن نیست. خروج از سهم با علائم برگشتی در نمودار و اندیکاتورها و یا رنکو انجام شود.

تحلیلگر: احمد محمدی