بررسی بودجه سال ۱۳۹۱و پیش بینی بازدهی 

 

پیش بینی بودجه سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

بر مبنای اطلاعات منتشر شده پیش­بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱ با سرمایه ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۱۷۵ ریال بطور خالص اعلام شده است.

در جدول زیر پیش بینی حسابرسی شده سال ۱۳۹۰ و بودجه سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ نشان داده شده است.


شرح

پیش بینی حسابرسی شده

درصد نسبت به فروش

پیش بینی حسابرسی شده

درصد نسبت به فروش

دوره مالی

۱۳۹۱/۱۲/۳۰

۱۳۹۰/۱۲/۲۹

فروش

۱۱,۱۱۸,۰۳۳

۱۰۰

۹,۵۵۸,۷۴۶

۱۰۰

بهای تمام شده

-۹,۲۴۲,۹۸۵

۸۳

-۷,۹۹۸,۰۷۲

۸۴

سود ناخالص

۱,۸۷۵,۰۴۸

۱۷

۱,۵۶۰,۶۷۴

۱۶

هزینه های عمومی و اداری

-۸۲۲,۸۴۸

۷

-۸۳۱,۴۰۰

۹

سایر درآمدها…

-۹۳,۸۰۵

۱

۱۵۰,۰۰۰

۲

سود عملیاتی

۹۵۸,۳۹۵

۹

۸۷۹,۲۷۴

۹

هزینه های مالی

-۷۰۲,۳۵۸

۶

-۶۲۱,۱۴۳

۶

درآمد سرمایه گذاریها

۰

۰

۰

۰

خالص درآمدهای متفرقه

۲۶۵,۹۲۰

۲

۳۷۴,۹۱۳

۴

سود قبل از کسر مالیات

۵۲۱,۹۵۷

۵

۶۳۳,۰۴۴

۷

مالیات

-۱۰۲,۶۱۲

۱

-۱۰۳,۷۹۱

۱

سود خالص

۴۱۹,۳۴۵

۴

۵۲۹,۲۵۳

۶

سود ع هر سهم- ریال

۳۹۹

 

۳۶۶

 

سود هر سهم ق از م- ریال

۲۱۷

 

۲۶۴

 

سود خالص هر سهم -ریال

۱۷۵

 

۲۲۱

 

سرمایه- میلیون ریال

۲,۴۰۰,۰۰۰

 

۲,۴۰۰,۰۰۰

 

 

خالص درآمدهای متفرقه

بررسی جدول بالا نشان می دهد که ۶۳ درصد سود خالص سال ۱۳۹۱ از محل درآمدهای متفرقه عمدتا از محل فروش اعتباری محصولات این شرکت تامین خواهد شد. درآمد متفرقه برای سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۲۶۵ میلیارد ریال معادل ۱۱۰ ریال برای هر سهم پیش بینی شده است.

 

سود نقدی سال ۱۳۹۱

بررسی گزارش نه ماهه شرکت (ارایه شده در همین سایت( نشان می دهد که سود خالص پیش بینی شده برای سال ۱۳۹۰ نیز به طور کامل محقق نخواهد شد.

در صورت تحقق ۱۸۰ ریال سود برای هر سهم طی سال ۱۳۹۰ و تقسیم ۵۰ درصد از سود خالص، سود نقدی هر سهم برای پایان سال مالی جاری در حدود ۹۰ ریال برآورد می شود.

 

پیش بینی بازدهی

با فرض نسبت P/E حدود ۴ مرتبه برای سال سود خالص سال ۱۳۹۱ قیمت هر سهم بعد از مجمع در حدود ۷۰۰ ریال برآورد می شود.

با توجه به قیمت برآورد شده و سود نقدی مربوط به سال مالی جاری، بازده حاصل از نگهداری سهام این شرکت در حدود منفی ۲۰ درصد خواهد بود.

در مجموع محدوه قیمت سهام شرکت زامیاد طی ۴ ماه آینده در حدود ۸۰۰-۶۰۰ ریال پیش بینی می شود.

 

تحلیلگر: مجید زرین