با بررسی نمودار هفتگی این سهم متوجه میشویم که قیمت سهم در محدوده ۲۴۵ الی ۲۶۵ در حال نوسان می باشد.

 

همچنین این محدوده قیمت در محل قرار گیری میانگینهای متحرک ۲۰ و۵۰ و۱۰۰ و۲۰۰ روزه قرار دارد بنابراین عبور قیمت از این محوده به قیمتهای بالاتر کار آسانی نیست

کف قیمتی این سهم در محدوده ۲۰۳ الی ۲۱۶ تومان بوده است وچنانچه قیمت خواستار افت باشد به نظر میرسد تا همین محدوده اعلامی افت نماید.

 

 

در نمودار روزانه نیز شاهد هستیم که نمودار قیمت بازی رنجی را شروع کرده است ومرتب در نوسان قیمتی در قالب کانالی با محدوده ۲۱۷ تا ۲۵۵ می باشد.و قیمت با مقاومت۲۵۵ تومانی در محدوده میانگین متحرک ۱۰۰ قرار دارد.

 

P/Eنیز نسبت به سال مالی قبل کاهش داشته است بنابراین در این سهم فعلا فقط در محدوده اعلامی میتوان انتظار نوسان داشت.

 

تحلیلگر:مجید زرین