بررسی بودجه سال ۱۳۹۱ و برآورد سود

سود هر سهم فولاد مبارکه اصفهان برای سال ۱۳۹۱ مبلغ ۳۱۳ ریال پیش­بینی شده است.

نکته مهم در خصوص بودجه ارایه شده قیمت فروش محصولات این شرکت می­باشد. بر اساس بودجه اعلام شده برای سال ۱۳۹۱ قیمت فروش هر کیلو ورق گرم ۹,۰۵۰ ریال برآورد شده است قیمت فروش کنونی ورق گرم مبارکه در بورس کالا ۸,۷۰۰ تا ۸,۹۰۰ ریال برای هر کیلو ورق گرم است.

نگاهی به معاملات بورس کالا نشان می­دهد که قیمت فروش کنونی هر کیلو بیلت فولاد خوزستان ۹,۰۰۰ تا ۹,۲۰۰ ریال است. قابل توجه آنکه قیمت ورق بدلیل ارزش افزوده بالاتر در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد بیشتر از قیمت بیلت است.

بنابراین در صورت ادامه فروش بیلت توسط فولاد خوزستان با قیمتهای کنونی، انتظار افزایش قیمت هر تن ورق به حدود ۱۰,۵۰۰-۱۰,۰۰۰ ریال دور از ذهن نیست.

با فرض افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت فروش محصولات فولاد مبارکه سود هر سهم این شرکت برای سال ۱۳۹۱ در حدود ۶۰۰-۵۵۰ ریال برآورد می­شود. در ادامه برآورد مستقل سود هر سهم فولاد مبارکه اصفهان برای سال ۱۳۹۱ نشان داده شده است.

 

شرح

پیش بینی سال مالی منتهی به

درصد به فروش

برآورد مستقل  

درصد به فروش

دوره مالی

۱۳۹۱/۱۲/۲۹

۱۳۹۱/۱۲/۲۹

فروش

۵۰,۰۴۱,۷۰۳

۱۰۰

۵۶,۲۴۰,۰۰۰

۱۰۰

بهای تمام شده

۳۶,۳۸۴,۹۷۹-

۷۳

۳۵,۴۳۱,۲۰۰-

۶۳

سود ناخالص

۱۳,۶۵۶,۷۲۴

۲۷

۲۰,۸۰۸,۸۰۰

۳۷

هزینه های عمومی و اداری

۳,۱۷۹,۷۴۴-

۶

۳,۱۷۹,۷۴۴-

۶

خالص درآمد….

۲۴۷,۰۰۰

۰

۲۴۷,۰۰۰

۰

سود عملیاتی

۱۰,۷۲۳,۹۸۰

۲۱

۱۷,۸۷۶,۰۵۶

۳۲

هزینه های مالی

۲,۸۲۰,۷۵۶-

۶

۳,۱۰۲,۸۳۲-

۶

درآمد سرمایه گذاریها

۷۳۵,۱۲۶

۱

۷۳۵,۱۲۶

۱

درآمدهای متفرقه

۴۳۷,۲۰۲

۱

۴۳۷,۲۰۲

۰

سود قبل از کسر مالیات

۹,۰۷۵,۵۵۲

۱۸

۱۵,۹۴۵,۵۵۲

۲۸

مالیات

۹۹۸,۳۱۱-

۲

۱,۶۰۸,۸۴۵-

۳

سود خالص

۸,۰۷۷,۲۴۱

۱۶

۱۴,۳۳۶,۷۰۷

۲۵

سود ع هر سهم- ریال

۴۱۶

 

۶۹۳

 

سود هر سهم ق از م- ریال

۳۵۲

 

۶۱۸

 

سود خالص هر سهم -ریال

۳۱۳

 

۵۵۶

 

سرمایه- میلیون ریال

۲۵,۸۰۰,۰۰۰

 

۲۵,۸۰۰,۰۰۰

 

 

پیش بینی بازدهی

با فرض نسبت قیمت به درآمد ۵ مرتبه برای سود برآورد شده هر سهم در سال ۱۳۹۱ قیمت هر سهم “مبارکه” در سال آینده و با فرض تحقق افزایش قیمت فروش محصولات این شرکت در حدود ۳,۰۰۰-۲,۷۵۵ ریال خواهد بود.

سود هر سهم برای سال ۱۳۹۰ مبلغ ۴۰۵ ریال پیش بینی شده است. با فرض تقسیم ۷۰ درصدی سود، سود نقدی حاصل از نگهداری این سهم بالغ بر ۲۸۰ ریال برای هر سهم خواهد بود.

با افزودن سود نقدی به متوسط قیمت برآورد شده برای سال ۱۳۹۱،   قیمت سهم در حدود ۳,۳۰۰ ریال بدست می­ آید.

تحلیلگر: مجید زرین