آنچه در نمودار بلند مدت سهم از ابتدا تا کنون مشاهده میشود قیمت در قالب یک کانال صعودی در حال حرکت است و اهداف قیمتی بالاتری را هدف گرفته است که بررسی گزارش مالی شرکت هم این مطلب را تایید می کند.

 

در نمودار RSI نیز تاکنون قیمت پس از برخورد با RSI=37  دوباره روند برگشتی را آغاز نموده است و همچنان تا RSI=80 میتوان از این سهم انتظار رشد داشت

 

 

در نمودار کوتاه مدت سهم شاهد یک موج صعودی کم فشار هستیم و قیمت در مرز رسیدن به دو مقاومت ۲۶۰۰ و ۲۷۰۰ تومان می باشد که میتوان این دو را اهداف کوتاه مدت سهم در نظر گرفت وچناچه قیمت از ۲۷۰۰ تومان عبور نماید هدف بعدی ۳۰۰۰ تومان را پیش رو خواهد داشت

برای این سهم می توان انتظار هدف۳۲۰۰ تومانی در میان مدت را پیش بینی نمود.

 

تحلیلگر: مجید زرین