در نمودار روزانه شرکت بر اساس امواج الیوت در موج سوم و زیر موج ۳ هستیم. با توجه به چنگال نزولی اندروز مشاهده می کنیم که قیمت به سمت خط میانی نیامده و برگشت نموده  که حاکی از قدرت صعودی آن می باشد . با عبور قیمت از خط بالایی چنگال و همچنین عبور از خط روند نزولی ، سیگنال  خرید صادر می گردد.علاوه براین الگوی قیمتی سرو سانه کف نیز شکل گرفته است و خط گردن آن به سمت بالا شکسته شده است .قیمت در حال پول بک به خط گردن و خط روند بوده که پس از آن ادامه حرکت موج سوم آغاز می شود. هدف الگو ، قیمت ۳۲۰ تومان است و مقاومتهای ۲۵۰ ،۲۶۶و باند ۲۹۰-۳۰۰ تومان  را پیش روی خو ددارد.حمایتهای مهم در صورت ریزش سهم ۲۳۰و۲۱۰ تومان می باشد.

تحلیلگر: بهزاد کریمی

نام و نام خانوادگی ( الزامی )
پست الکترونیک ( الزامی )
موضوع
متن پیام
ثبت و ارسال اطلاعات :