آنچه در نمودار کندل استیک سهم بنظر مشهود میباشد ساخت یک الگوی ادامه دهنده مثلث متقارن می باشد و نفوذ به خط بالایی این الگوی میتواند نشانه ای از حرکت جدی سهم در رسیدن به هدف این الگو در ۷۴۰ تومان باشد.

اگر روند حرکت فعلی را در قالب موج سوم الیوت کوتاه مدت قرار دهیم میتواند هدف سهم با توجه به تصحیح موج قبلی در ۲۶۱.۸درصد فیبناچی در ۸۰۰ تومان دانست.

مقاومت های پیش روی سهم در راه رسیدن به هدف ۸۰۰ تومان عبارتند از:

۷۰۰ تومان در ۱۰۰درصد فیبو و قله قبلی

۷۲۵ تومان در ۱۳۸.۲درصد فیبوناچی

۷۴۰ تومان در ۱۶۱.۸درصد فیبوناچی

۷۶۴ تومان در ۲۰۰درصد فیبوناچی

 

با توجه با اینکه اسیلاتور RSI در حال نزدیک شدن به عدد ۷۰ و وارد شدن به محدوده هیجانی بالای ۷۰میباشد میتواند روند صعودی را خریدارن هیجانی ایجاد نمایند اما مقاومت ۷۰۰ تومان برای سهم بسیار حساس بوده و اگر نتواند از این مقاومت عبور نماید تحلیل فوق نیز از درجه اعتبار ساقط شده و با ساخت یک دوقلوی سقف تا حمایت ۶۰۰ تومان افت خواهد نمود.

حد ضرر در این سهم در ۶۷۰ تومان میباشد

 

تحلیلگر: حمزه کریمی