در نمودار یک ساعته سکه تحویل آبان شاهد هستیم که قیمت هنوز نتوانسته از کمند خط روند نزولی خود عبور نماید و شکسته شدن این خط روند تاییدی بر روند صعودی در نمودار آبان خواهد بود و میتواند باعث تشکیل موج پینج الیوت صعودی گردد و بایستی موقعیت خرید ایجاد نمود

 

شکسته شدن این خط در قیمتهای ۹۸۶ تا ۹۸۸ تومان خواهد بود که سیگنال پیامک دیروز راتین بورس نیز برای شما عزیزان این موضوع رابا اعلام حد ضرر تاکید نموده و شما بایستی مد نظر داشته باشید

 

در صورتی که قیمت امروز زیر ۹۸۰ که محدوده میانگین های متحرک آبان است تثبیت شود میتوان به افت بیشتر امیدوار بود

حمایتهای آبان: ۹۷۸-۹۷۱-۹۶۵-۹۶۰

مقاومتهای آبان: ۹۸۴- ۹۸۸- ۹۹۲-۹۹۸

 

متاسفانه در تایم های پایینتر که بایتسی بازار را رصد نمود بوجود امدن گپ های روزانه و قطع و وصل شدن های متعدد امکان تحلیل را از بین برده و ریسک معامله را بالا میبرد و همچنین تقاضامندیم هیجانی عمل نکرده و بیشتر نظاره گر باشید

 

این شرایط میتواند به سرعت باعث ضرر شما گردد