معامله گران بازار با توجه به کم رنگ شدن سایه تحریم ها و رشد احتمالی شاخص بالستیک که گفته میشود آغاز شده است به سمت گروه دریایی سوق پیدا کرده اند که حکشتی یکی از آنها می باشد که میتواند در یک بازه میان مدت بازدهی خوبی را به همراه داشته باشد.

 

با نگاهی به نمودار روزانه سهم مشاهده میشود بیشترین رشد قیمتی در صعود قبلی ۸۸ تومان بوده است .همچنین میانگین متحرک ۲۰۰ روزه سهم نیز برابر با ۸۸ تومان است که امروز با عبور از این هدف قیمتی میتوان اهداف بالاتری را برای این سهم در نظر گرفت.

 

هدف بعدی بسیار مهم سهم ۱۰۱ تومان محدوده ۱۰۰ درصد فیبوناچی و یکی از مقاومتهای قیمتی می باشد و چنانچه قیمت به سلامت از این هدف جان سالم به در ببرد در رسیدن به هدف قیمتی ۱۱۲ تومان (۱۳۸درصد فیبوناچی) و ۱۲۰ تومان (۱۶۱.۸ درصد فیبوناچی) کار زیاد مشکلی را پیش رو نخواهد داشت.

 

 

وبا نیم نگاهی به نمودار هفتگی سهم مشاهده میشود که قیمت در قالب یک کانال نزولی در حرکت می باشد و پس از برخورد با کف کانال در محدوده ۷۰ تومان برگشت مسیر داده است وبه سمت سقف این کانال (۱۰۰تومان) در حرکت است البته در  مسیر رشد خود نمی توان از دو مقاومت ۹۴ تومان (میانگین متحرک ۵۵ روزه) و ۱۲۵ تومان (میانگین متحرک ۱۰۰ روزه)چشم پوشی کرد.

 

تحلیلگر: مجید زرین