شرکت پتروشیمی خراسان با سرمایه ای بالغ بر ۱۷۹ میلیارد تومان برای هر سهم در سال مالی منتهی به ۲۹ ا اسفند ۹۲ مبلغ ۲۱۱ تومان سود خالص پیش بینی کرده که در مقایسه با اطلاعیه قبلی (مبلغ ۱۶۱ تومان) ۳۱ درصد افزایش داشته است.
 

این شرکت که در دوره ۶ ماهه موفق به تحقق ۵۷ درصد از بودجه خود شده علت تعدلی مثبت را افزایش نرخ فروش محصولات اوره داخلی، آمونیاک و ملامین در عملکرد واقعی ۶ ماهه و درآمدهای غیر عملیاتی شامل سود حاصل از فروش یک باب ساختمان شرکت، اعلام نموده است.

 

شایان ذکر است پیش‌بینی عملکرد سال مالی ۹۲ “خراسان” در مقایسه با عملکرد واقعی سال قبل به‌ترتیب فروش ۲۴ درصد افزایش ، بهای تمام‌شده کالای فروش‌رفته ۱۴ درصد افزایش، سود عملیاتی ۲۵ درصد افزایش و سود خالص ۴۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

 

منبع: بورس نیوز