نماد صنایع پتروشیمی خلیج فارس به دلیل بررسی اطلاعات بیشتر طی روز گذشته متوقف شد. به همین منظور به بررسی علت توقف “فارس” پرداختیم.
 

در همین راستا، رحمتی، سرپرست امور سرمایه گذاری، مجامع و سهام “فارس” اظهار داشت: صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۳۶ درصد پترول و ۶ درصد پتروشیمی جم را خریداری کرده است. در حال حاضر، توافق اولیه خرید انجام شده است و در حال مذاکره نهایی هستیم.

 

رحمتی تصریح کرد: هم اکنون صنایع پتروشیمی خلیج فارس منتظر محاسبه اثر ریالی و اعلام مصوبه نهایی هیأت مدیره می باشد و با توجه به توافق مذکور، “فارس” حداقل ۲۰ درصد تعدیل مثبت خواهد داشت.

 

وی در خاتمه افزود: چشم انداز بازار سرمایه همچنین با توجه به حمایت دولت از آن، مثبت می باشد در نتیجه جهت بازگشایی “فارس” با قید زمانی خاصی رو به رو نیستیم. بنابراین با توجه به سهولت تأثیر ریالی این توافق، چنانچه توافق نهایی بین صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت بازرگانی پتروشیمی صورت گیرد، در اسرع وقت “فارس” نیز بازگشایی خواهد شد.

 

منبع:بورس نیوز