پست بانک با سرمایه ای بالغ بر ۵۶ میلیارد تومان پیش بینی درآمد هر سهم در سال ملی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۲ بر اساس عملکرد واقعی دوره  ۶ ماهه را منتشر کرده است.
 
این بانک که پیش از این برای هر سهم مبلغ ۱۸۰ ریال سود خالص پیش بینی کرده بود گزارش اخیر را با تعدیل ۲۰ درصدی مبلغ ۲۱۶ ریال سود خالص اعلام کرده است.
 
شایان ذکر است “وپست” در دوره ۶ ماهه ۳۳ درصد از بودجه خود را پوشش داده است.
 
منبع: بورس نیوز