بنا بر گفته مدیر عامل شرکت این توقف جهت تعدیل پیش بینی درآمد سال مالی ۹۲ از محل سه تغییر مثبت انجام گرفته است. یکی از عوامل تأثیرگذار بر تغییر پیش بینی سود سال مالی ۹۲ “شاوان” تغییر سوخت پالایشگاه می باشد که پیشتر سایر شرکت های پالایشی به غیر از شرکت پالایش نفت لاوان از آن برخوردار بوده است.

 

در حالی طی معاملات روز جاری بازار سرمایه نماد معاملاتی شرکت پالایش نفت لاوان متوقف گردید که بنا بر گفته مدیر عامل شرکت این توقف جهت تعدیل پیش بینی درآمد سال مالی ۹۲ از محل سه تغییر مثبت انجام گرفته است.
 

محمدعلی دادور مدیر عامل شرکت پالایش نفت لاوان  ضمن اشاره به توقف نماد معاملاتی “شاوان” طی معاملات روز جاری عنوان کرد: شرکت پالایش نفت لاوان در پی شکل گیری سه تغییر مثبت در سود پیش بینی شده سال ۹۲ اقدام به توقف نماد معاملاتی طی معاملات امروز نمود.

 

وی ادامه داد: یکی از عوامل تأثیرگذار بر تغییر پیش بینی سود سال مالی ۹۲ “شاوان” تغییر سوخت پالایشگاه می باشد که پیشتر سایر شرکت های پالایشی به غیر از شرکت پالایش نفت لاوان از آن برخوردار بوده است.

 

دادور در خصوص موضوع پرداخت یک درصد عوارض آلایندگی توسط شرکت های پالایشی و تأثیر آن بر تعدیل پیش بینی سال مالی ۹۲ اظهار کرد: از آنجا که تاکنون موضوع مذکور به دستگاه های اجرایی ابلاغ نگردیده است “شاوان” نیز تاکنون اقدامی جهت اندازه گیری میزان تأثیر این موضوع بر تعدیل پیش بینی درآمد سال مالی ۹۲ انجام نداده است. چراکه انجام بیش داوری در موضوع مطرح شده مناسب به نظر نمی آید.

 

وی ادامه داد: شرکت پالایش نفت لاوان در حالی در جزیره کوچکی به فعالیت خود ادامه می دهد که قبلاً نیز اقدامات به جایی را جهت همکاری با سازمان محیط زیست انجام داده است و در همین راستا پرداخت یک درصد عوارض آلایندگی برای این شرکت امری نامناسب و سنگین می باشد.

 

مدیر عامل شرکت پالایش نفت لاوان در پایان از ارسال گزارشات مربوط به تعدیل پیش بینی درآمد سال مالی ۹۲ به بورس خبر داد و افزود: به نظر می رسد که روند بررسی و بازگشایی نماد معاملاتی “شاوان” حداقل یک هفته به طول انجامد.

 

منبع: بورس نیوز