شرکت فولاد خراسان با سرمایه ای بالغ بر ۴۲۰ میلیارد تومان پیش بینی درآمدد هر سهم در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۲ بر اساس عملکرد واقعی دوره ۶ ماهه را منتشر کرده است.
 
این شرکت برای هر سهم در سال مالی ۹۲ مبلغ ۶۳۸ ریال سود خالص پیش بینی کرده که در مقایسه با اطلاعیه قبلی (مبلغ ۶۷۰ ریال) نزدیک به ۵ درصد کاهش داشته است.
 
“فخاس” علت تغییرات اخیر را به شرح ذیل اعلم نموده است:
 
۱-افزایش تولید آهن اسفنجی به میزان ۴۰۰ هزار تن مربوط تولید واحد یک احیاء مستقیم
 
۲- پیش بینی کاهش مقدار فروش و تولید محصولات سبک ساختمانی به میزان ۵۰ هزار تن بدلیل رکود بازار و افزایش  فروش شمش به دلیل کاهش تولید واحد نورد .
 
۳-کاهش میانگین نرخ هر کیلو محصولات سبک ساختمانی از ۱۷۹۰۰ ریال به ۱۷۵۴۰ ریال و شمش ۱۶۰۰۰ ریال به ۱۵۶۰۰ ریال 
 
گفتنی است این شرکت که در دوره ۶ ماهه موفق به تحقق ۶۵ درصد از بودجه شده در نظر دارد نیمی از عایدی خالص هر سهم را بطور نقدی به سهامداران خود پرداخت کند.
 
منبع: بورس نیوز