شرکت سپرده گذاری مرکزی اعلام کرد: از ۲۵ مهرپذیرش، ثبت و هرگونه اقدام بابت در خواست ها با ارائه مستندات مبتنی بر ثبت و بروز رسانی اطلاعات در سامانه سجام انجام می پذیرد.

به گزارش راتین بورس، فریبا اخوان معاون عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی طی اطلاعیه ای اعلام کرد: به استناد مصوبه ۲۲ فروردین سال گذشته سازمان بورس در جهت بهره برداری از سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام)، کلیه متقاضیان دریافت خدمات پایه نظیر کد معاملاتی مکلفند نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه مزبور اقدام کنند و همچنین کلیه اشخاص تحت نظارت ( ناشران) ملزم به ثبت، تکمیل و به روز رسانی اطلاعات مشتریان در سامانه مذکور هستند.

از ۲۵ مهرماه سال جاری پذیرش، ثبت و هرگونه اقدام بابت درخواست ها با ارائه مستندات مبتنی بر ثبت و به روز رسانی اطلاعات در سامانه سجام انجام می پذیرد.