بازدید کننده محترم

در جداول زیر به بررسی سبد سهام معرفی شده در تاریخ ۱۱  و ۳۱ شهریورماه خواهیم پرداخت در ابتدا مجددا تصویر سبد برای شما قرارداده شده و در ادامه سهام ها بررسی میگردد:

 

سبد سهام مورخ ۱۱ شهریور

 

بررسی سودآوری سبد سهام فوق

***********************************************

و

سبد سهام مورخ ۱۱ شهریور

 

بررسی سودآوری سبد سهام فوق

 

 

*****************************

با راتین بورس به بالاترین سود بیندیشید

 

برای ثبت نام در سامانه بورس و سهام اینجا کلیک کنید