در جلسه شب گذشته شورای پول و اعتبار مطرح گردید؛
pic-7831-1435382435
انتظار می رود با ادامه این روند همراه با اقدامات اخیر بانک مرکزی در کاهش نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری‌، آثار کاهشی نرخ بازار بین بانکی بر کاهش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی به زودی نمایان شود، زیرا علاوه بر کاهش نرخ سود بازار بین بانکی و گرایش آن به سمت کاهش،پایداری لازم در این نرخ مشاهده می شود.
شب گذشته جلسه مورخ شورای پول و اعتبار برگزار شد و این شورا ضمن تایید رویکرد بانک مرکزی، نسبت به تداوم فعالیت این بانک در بازار بین بانکی تاکید کرد.

به گزارش راتین بورس به نقل از بورس نیوز، بانک مرکزی با ارایه گزارشی به شورای پول و اعتبار اعلام کرد که نرخ سود بین بانکی از ابتدای امسال تاکنون ۸ درصد کاهش یافته است و این موضوع به تایید شورا رسید. همچنین در گزارش بانک مرکزی اعلام شد که نرخ سود بین بانکی (مبادلات بین بانک ها) از حدود ۲۹ درصد در فروردین ماه امسال به ۲۱ درصد کاهش یافته است.

بر این اساس، بانک مرکزی طی این گزارش اعلام کرد که نظر به تنگنای اعتباری سیستم بانکی و رشد تقاضای بازار پول در سال ۱۳۹۳ و میانگین نرخ سود معاملات بازار بین بانکی در پایان سال گذشته و اوایل سال جاری به میزان ۲۹ درصد، شورای پول و اعتبار در تاریخ ۱۳۹۴.۲.۸ مقرر کرد بانک مرکزی نسبت به ساماندهی اضافه برداشت بانک ها و تعدیل نرخ سود در بازار بین بانکی مداخله و اقدام لازم به عمل آورد.

از این رو، انتظار می رود با ادامه این روند همراه با اقدامات اخیر بانک مرکزی در کاهش نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری‌، آثار کاهشی نرخ بازار بین بانکی بر کاهش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی به زودی نمایان شود، زیرا علاوه بر کاهش نرخ سود بازار بین بانکی و گرایش آن به سمت کاهش،پایداری لازم در این نرخ مشاهده می شود. بطوریکه به نظر می‌رسد یکی از زمینه های لازم برای کاهش غیر دستوری نرخ سود بانکی فراهم شده باشد.

در جلسه امروز شورای پول و اعتبار، مذاکرات در رابطه با کاهش نرخ سود بانکی و ایجاد زمینه‌های آن انجام شد، اما در نهایت هیچ تصمیمی برای تصویب کاهش نرخ سود بانکی گرفته نشد.