شنیده های بازار ۲۴ فروردین ۱۳۹۳

 index

 

۱- برنامه افزایش تولید و فروش صادراتی در سیمان دشتستان و امکان یافتن تعدیل مثبت سود ۱۶ درصدی هر سهم در سال مالی جاری. 

 

۲- افزایش صادرات انواع سیمان توسط سیمان فارس و توانایی افزایش سودآوری در سال ۹۳ و امکان تعدیل مثبت ۲۰ درصدی عایدی هر سهم در سال ۹۲.

 

۳- کاهش بهای تمام شده و افزایش فروش صادراتی محصولات در پاکشو و قابلیت تعدیل مثبت سود هر سهم سال ۹۲ از ۱۴۸۹ ریال به ۱۷۰۰ ریال در گزارش ۱۲ ماهه.