شنیده های بازار ۲۴ دی ۱۳۹۲

 index

 

 

۱- تعدیل مثبت بیش از ۲۲ درصدی سود هرسهم شخارک در پی افزایش نرخ جهانی متانول و محصولات LPG شرکت و عدم بروز مشکل در  تأمین خوراک مصرفی شرکت.

 

۲- افزایش مقدار و نرخ فروش فروش محصولات در نماد فولای و قابلیت تعدیل مثبت بیش از ۲۰ درصدی سود هر سهم در گزارش ۹و ۱۲ ماهه.

 

۳- پوشش مفروضات بودجه و تحقق درآمدها در نماد سبهان، قابلیت افزایش سود هر سهم از ۹۲۵۱ ریال سالجاری به ۱۰۰۰ تومان و امکان اعلام سود ۱۲۰۰ تومانی برای سال مالی ۹۳