شنیده های بازار ۸ بهمن ۱۳۹۲

 

 index

 

۱- افزایش NAV هر سهم فپنتا به بیش از ۱۶۰۰ تومان،گمانه زنی ها از تعدیل مثبت انتظاری ۱۸ درصدی سود هر سهم در پایان سال. 

 

۲- کاهش بهای تمام شده تولید و افزایش حاشیه سود در نماد شپمچا، قابلیت افزایش ۱۵ تا ۱۸ درصدی سود هر سهم در گزارش ۱۲ ماهه.

 

۳- بهبود وضعیت تولید و فروش در سیمان فارس و قابلیت اعلام سود ۷۵۰ ریالی هر سهم برای سال مالی ۹۳ و افزایش انتظارات از رشد بیشتر قیمت سهم.