شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا با ۹ میلیارد و ۴۰۴ میلیون تومان سرمایه پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۳ را منتشر کرده است.

 

این شرکت برای هر سهم در سال مالی ۹۳ مبلغ ۶۰۵۴ ریال سود خالص پیش بینی کرده که در مقایسه با سال مالی قبل (مبلغ ۴۹۸۷ ریال) ۲۱ درصد رشد داشته است.

 

این شرکت که چندی پیش به علت تعدیل بیش از ۱۷۰ درصدی سودآوری در سال ۹۲ که به فاصله کوتاهی از زمان عرضه اولیه به بازار گزارش شد به کمیته تخلفات فرستاده شد علت اصلی رشد سودآوری در سال ۹۳ را افزایش ۲۹ درصدی سود عملیاتی نسبت به سال مالی قبل اعلام کرده است.

 

گفتنی است، شرکت اعلام نموده برای سال ۹۳ قصد افزایش سرمایه بیش از ۱۱ میلیارد تومانی را در برنامه کاری خود دارد.

منبع: بورس نیوز