بر اساس گزارش راتین بورس به نقل از ایرنا

 

نیویورک – نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل گفت : سه پیشنهاد دکتر روحانی در نشست عالی رتبه مجمع عمومی پایه های محکم قطعنامه امروز سازمان ملل در خصوص امحا سلاح های کشتار جمعی است.

 

به گزارش محمد خزاعی در جمع نمایندگان رسانه ای ایران در سازمان ملل اظهار داشت : خوشبختانه پیشنهاد غیر متعهدها درکمیته اول مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید که پایه اصلی آن پیشنهادات سه گانه رییس جمهوری اسلامی ایران بود که در نشست عالی رتبه مجمع عمومی در خصوص امحا سلاح های کشتار جمعی مطرح شد.

وی اظهار داشت بعد از ارایه پیشنهادات توسط جمهوری اسلامی ایران مذاکرات با گروه غیر متعهد ها به منظور گنجاندن این سه پیشنهاد را آغاز کردیم و بعد از تصویب در نشست غیر متعهدها امروز هم با رای قاطع نمایندگان ۱۲۹ کشور تصویب شد.

خزاعی افزود در آن نشست ریاست جمهوری پیشنهاد کردند که هر سال روز بیست وششم روز جهانی امحا سلاح های کشتار جمعی نامیده شود، تدوین یک کنواسیون بین المللی برای امحا سلاح های هسته ای برای نخستین بار در این سطح انجام می شود و همچنین قرار است در سال ۲۰۱۸ یک کنفرانس عالی رتبه در خصوص امحا سلاح های کشتار جمعی و هسته ای برگزار گردد.

در نشست امروز کمیته اول مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای درباره خلع سلاح هسته ای به تصویب رسید که حاوی سه پیشنهاد دکتر روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران است که در جریان برگزاری نشست عالی رتبه مجمع عمومی به نمایندگی از ۱۲۰ کشورعضو جنبش عدم تعهد مطرح کرد.

کمیته خلع سلاح و امنیت بین المللی مجمع عمومی سازمان ملل پیش نویس قطعنامه ارائه شده از سوی جنبش عدم تعهد حاوی پیشنهادات سه گانه دکتر روحانی در زمینه خلع سلاح هسته ای را با ۱۲۹ رای مثبت, ۲۸ رای منفی کشورهای غربی و ۱۹رای ممتنع به تصویب رساند.